Erdészeti Kisérletek, 1906 (8. évfolyam, 1-4. szám)

1906 / 1-2. szám

ERDÉSZETI KÍSÉRLETEK. A FÖLDMIVELÉSÜGYI M.K1R. MINISTER FENHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ M. KIR. KÖZPONTI ERDÉSZETI KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS FOLYÓIRATA. SZERKESZTI: VADAS JENŐ. VIII. ÉVFOLYAM. 1906. SELMECBÁNYA. IOEKGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMÓJA 1907. JW ' A FÖLDMIVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTER KIADVÁNYA. I960 I A m. IÉ| kir. teshn. iparmuz. könyvtárának tulajc-ona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék