Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1935 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

Budapest, 1935. január hó Őfe3 Vili. évfolyam. Szerkeszti: Dr. SZŐNYI SÁNDOR A szerkesztésért és kiadásért felelős SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Vilmos császár-ut 72. II. 7. Telefon: 22-8-26. Megjelenik minden hó elsején. ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egészévre 10—P Negyedévre 250P Félévre . 5—Pj Egyes szám ára IP F ehérnemű­tisztító ipar A „BUDAPESTI FEÍIÉRNEMÜTISZTITÓK IPARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE y is©! RIZSKEMÉM YITÖ A legjobb, legszebb, iegkiadósabb és olcsóbb minden más külföldi gyártmánynál — A fehérneműtiszti tők részére külön készitjük elsőrangú minőségben Úgyszintén száilitunk kiváló minőségben búzát eményitőt is. Mindkét gyártmányun­kat úgy a fehérnemű, mint a vegyik zíitó f*r7f>■ 1/1* 1 |*inA I V» o o rr p A I « A ír uZivi.1^11 iilluílv/ Uvuiliviioj el llU.OZJ.ÍCÍ*jtA.i’k. UNION KEMÉNYÍTŐGYÁRAK BASCH és KOHNER BUDAPEST, IX., SZVETENAY-UCCA 3. TELEFON: JÓZSEF 351-46 Vízlágyító berendezés nélkül is mindig lágy vízzel mos a LARDOSOL FDW használata mellett, mert ezen modern szappan a legkeményebb vízzel szemben is tökéletesen mészálló Gyártja: Schwarz Rudolf és Tsa Rt. olaj, zsiradék- és vegyigyár Prospektus. — Ingyenes próbatnósás. Városi lerakat : IRIS festék és vegyszerkereskedés V. Légrády Károly-u. 43. Tel. 92-5-66.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék