Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1936 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

"•k.T«ohn©iOÄial &auyvtár & «*&.*■? p L-. ___ IX. evtoiyam. _________£BBa^____^_Agudapest> 1936, január hó £53 j Szerkeszti: Dr. SZŐNYi SÁNDOR A szerkesztésért és kiadásért felelős SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Vilmos császár-ut 72. II 7. Telefon: 22-8-26. Megjelenik minden hó elsején. Fehérnemü- I tisztító ipar A „BUDAPESTI FEHÉRNEMŰTISZT 1TÓK 1PARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE UNION rr RIZSKEIMENYITO A legjobb, legszebb, legkiadósabb és olcsóbb minden más külföldi gyártmánynál — A fehérneműtiszti tó k részére külön készítjük elsőrangú minőségben Úgyszintén szállítunk kiváló zdsíkégben buz-^.keményitőt is. Mindkét gyártmányun­kat úgy a fehérnemű, mint a vegytisztító üzemek kitűnő eredménnyel használják. UNION KEMÉNYÍTŐGYÁRAK BASCH és KOHNER BUDAPEST, IX., SZVETENAY-UCCA 3. TELEFON: 35—1—46 Visslágyiió berendezés n é 1 R ü 1 \s mindig lágy vizzel mos a LARDOSOL FDW használata mellett, mert ezen modern szappan a legkeményebb vizzel szemben is tökéletesen mészálló Gyártja: Schwarz Rudolf és Tsa Rt. Városi lerakat: olaj, zsiradék- és vegyigyár IBIS Prospektus. — Ingyenes próbamósás, festék és vegyszerkereskedés V. Légrády Károly-m. 43. Tel: 92-5-66.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék