Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1938 (11. évfolyam, 2-12. szám)

1938-02-01 / 2. szám

í Technológiát ' Könyv*. Bp. VlIX* J<$23*f-krt. JtP- tU 2­\ M XI. évfolyam Budapest, 1938. február hó. '{■ Szerkeszti: Dr. SZŐNYI SÁNDOR A szerkesztésért és kiadásért felelős SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Vilmos császár-ut 72. II 7. Telefon; 12-28-26. Megjelenik minden hónapban. F TUlAJD0faA> ____ & ___ffff EHERNEMU- TISZTITŐ IPAR A „BUDAPEST FEHÉRNEMUTlSZTlTOK IPARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE UNION RIZSKEMÉN YITŐ A legjobb, legszebb, legkiadósabb és olcsóbb minden más külföldi gyártmánynál — A fehérnemütisztitók részére külön készítjük elsőrangú minőségben Úgyszintén szállítunk kiváló minőségben buzakeményiíőt is. Mindkét gyártmányun­kat úgy a fehérnemű, mint a vegytisztító üzemek kitűnő eredménnyel használják UNION KEMÉNYÍTŐGYÁRAK BASCH és KOHNER BUDAPEST, IX., SZVETENAY-UCCA 3. TELEFON: 1-35-1-46. BMSmii

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék