Férfiszabók Közlönye, 1931 (2. évfolyam, 1-11. szám)

1931. január / 1. szám

2 FÉRFISZABOK KÖZLÖNYE A BUDAPEST! FÉRFISZABÓK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Reáltanoda-utca 16. Telefon: Aut. 851—24. Megjelenik havonta egyszer. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, kamarai tag Felelős szerkesztő: KISS LÁSZLÓ ipt. jegyző Előfizetési dij egy évre ----6’— P. Az ipartestület tagjai, valamint az ország összes ipartestületei díjtalanul kapják. 4 < 4 4 ◄ ◄ 4 4 4 ◄ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SCHWARCZ LAJOS »SZABÓ-OTTHON« FINOM POSZTO, GYAPJÚSZÖVET ÉS BÉLÉSÁRUK NAGY RAKTÁRA Telofonszám: Aut. 819-09 Mintákat szabói párosoknak készséggel küldök BUDAPEST, IV., DEÁK FERENC-U. 15. SZÁM Sürgönyeim: Posztóschwarcz Budapest Szállításokra tessék külön árajánlatot kérni Magyarország legrégibb és legnagyobb posztó és bélésiru bevásárlási forrása és szétkiildési telepe szabóiparosok részére ►I ►1 ►s ►I ►I ►í ►i ►| ►| ►| ►I ►I ►I ►s ►i ►a ►I ►s ► I ►8 ►i ►i ►I ►1 ►1 ► 5 ► I ► 1 ► I ► 1 ► | ► I Saját kikészitésü pamutáruk! BRÜCK ÉS GROSZ BUDAPEST V, ERZSÉBET-TÉR 5 Bélésáruk és szabókellékek nagyban és kicsinyben Telefon: Aut. 807-27, 800-79 Csak bélésáru üzlet! BLUM IGNÁC ^cefö3&ocoföCfflOCMföCffloccföCCföCMOC^ccooc^ccpocao<yföCfflocűföccfö<yföCfflocűföCCPOCtöocMC ozo: ' — Angol és más külföldi prima gyapjú­szövetek gyári raktára BUDAPEST, V., ERZSÉBET-TÉR 5 Olcsó, szolid árak, pontos kiszolgálás Alapítva 1903. Telefon: Aut. 804-24 Szabóiparosoknak mint a gy ü j t emény 0/50 -^50C5O25?0C5ZX>^C5raC/50C5raC^C5?002raC5raC5raC/50C5raC5raC^C5?0C5raC/50C/50C/Z00C KARTARSAK! Ha közvetlen akartok jól vásárolni gyári áron, akkor csak saját üzletetekben, a KERESZTÉNY SZABÓIPAROSOK SZÖVETKEZETÉBEN szerezzétek be szövet-, bélés- és minden szabókellék szükségleteiteket. Főüzlet: IV,, Károly-körut 30. sz. (Közp. városháza) külön uridivat-osztály Fiók: II., Zsigmond-utca 14. sz. yí// _ - ÍP, II. évf. 1931 január hó 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék