Festék közlöny, 1934 (24. évfolyam, 1-13. szám)

1934-01-08 / 1. szám

ww Unabhängiges Fachblatt für die Farben-, Lack-, Chemikalien-, Parfümerie-, Öle- u. verwandte Branchen. XXIV. évf. 1934. I, 8. Független szaklap a festék-, lakk-, vegyszer-, illatszer­olaj- és rokonszakmák részére. Szerkesztőség és kiadóhivatal : ßudapest, V., Kádár ucca 5. Telefon 29—8—76 FARBENMARKT Hirdetések díjszabás szerint M. leír. postatakarók 15.999 Felelős szerkesztő: Szász Béla KURZWEÍL-—'1 FESTÉK A VEZETŐ MÁRKA 47 ÉV ÓTA ALAPITTATOTT : l_1 8 8 7. TARTALOM: • BLÖFFÖK ALKONYA (VEZÉRCIKK). — A VEGYÉSZETI ÉS FESTÉK­SZAKMA TOVÁBBKÉPZŐ TANFO LYAMÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. — HA1DEKKER PÁL GYÁR IGAZGATÓ (KAPOSVÁR): Á MOSÓSZAPPAN FORGALMÁNAK RENDELETI UTÓN VALÓ SZABÁLYOZÁSA. — DR. BUR­GER JÓZSEF VEGYÉSZ, AZ ORSZÁ­GOS EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGRAK­TÁR BESZERZŐJE: A SZABVÁNYO­SÍTÁSRÓL. — A BÍRÓSÁG KÁRTÉRÍ­TÉSRE KÖTELEZTE A KINCSTÁRT. — A PÉTI SÓ TÉRHÓDÍTÁSA. — SZIKLAFESTÉK. — NOVAK EDE MŰÉPÍTÉSZ: HOMLOKZATOK SZÍ­NEZÉSE. — I R.: MI VAN OROSZ­ORSZÁGBAN ! — A NITROCELLU­LOZELAKKOK FT, ŐNYEL — PIL- LITZ DEZSŐ OKL. VEGYÉSZMÉR­..A zománc márka“ Krayer E. és Tsa lakk, festék és kencegyár Budapest, V., Váci út 34. szám. Telefon: *90-5-73. NŐK: A FÉNYFORRÁSOK FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEI. — A FÁZISRENDELET VISSZHANGJA. — SZEGÉNY OLAJ- GYÁRAK. — SHAMPOO ÉS BEC-SAMPU. — KÖRÖMLAKK KÉSZÍTÉSE. — SELYEMSZAPPAN. — EGYESÜLETI HÍREK. — SZEMÉLYI KULTUSZ NÉLKÜL. — KISS BÉLAí FESTÉKKERESKEDŐ. — KÖZLÖNY. — A PAPÍRGYÁR­TÁS ŐSKORÁBÓL (HUMOROS RAJZOK). — DR. MÁRTONÉI SÁNDOR VEGYÉSZ: AZ ASZFALT MINT A LAK­KOK FÖALKATRÉSZE. — SZAKIRODALOM. — ILLATSER KÖZLÖNY. — SLÁJDEROZÁS. (ÁLLANDÓ ROVAT.) — HÍREK. — KÖZGAZDASÁG. — SZERKESZTŐI ÜZENETEK.. — VEGYÉSZETI ÉS ROKONSZAKMÁK CÍMTÁRA. iiill!llll!li!!!!!l!ll!ililll!illllllllllll!ll!l!ll!l!lllll!llllll!lllllll!!llllllllllillil!lillllllllll!lllll!lllllillilllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!!ll Gyárija: Dr. Keleti és Murányi Vegyészeti Gyár Rt, illl!llllllll!l!illlillíllll!lllllllll!llllllllllllillill!lllllllllllllllllllllllllllllil!lllllílilll!lllllllllllllllili!llllllllllllllllll!lllll!illllilllllllllllllllllllilll MEGJELENIK KÉTHETENKÉNT! —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék