Festék közlöny, 1935 (25. évfolyam, 1-7. szám)

1935-01-08 / 1. szám

Unabhängiges Fachblatt für die Farben-, Lack-. Chemikalien-, Parfümerie-, Öle- u. verwandte Branchen.--------—-----—--------- =------" ========Wa S zerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vn Kádár ucca 5. Telefon 29—6—76 FARBENMARKT Hirdetések díjszabás szerint Megjelenik kéthetenkéntJJ M. klr. postatakarék 15.999 «» Gyárija: E Dr. Keleti és Murányi É Vegyészeti Gyár Rt. Fizessen elő a Festék Közlönyre! ^Qi*ÍÓS MAVATT Gyár ás iroda : Bpest, V., Pozsonyi'Ut 12. Telefon: 20-2-58, uKrayer" Email ..A zománc márka** Krayer E. és Tsa lakk, fasték és kencegyár Budapest, V., Vád út 34. szám. Telefont *90-5-73. í 99 ALU -Minium roztdagálló éi íedöfeiiék VICTORIA VEGYÉSZETI MŰVEK R. T. Budapest, V., Kossuth Lajos tér 15. Telefon 27-8-29. KOLLODIUMGYAPOT (NITROCELLULOSE) minden ipari célra, minden viscositáeban. Kívánatra mintával és árajánlattal szolgál, gyártjá éa szállítja: „NITROKÉMIA“ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budapest, V., Nádor ucca 21. Telefon: 2-S5-99. etlen szaklap J)L a festék-, lakk-, vegyszer-, illatszer-/ olaj- és rokonszakmák részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék