Filmtechnika, 1933 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-01 / 1. szám

if ív. évfo;lyam szerkeszti W 1933 JANUÁR HÓ 1. SZ4M S Z É K E L Y S Á N D O R TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Üj esztendő................................................................................................ 3 A Magyar filmgyártás folyamatossága................................................ 4 A Magyar filmkereskedelem helyzete a statisztika tükrében ... 11 Változás a filmcenzurán ..................... . ......................................14 A magyar Kinotechnikai Társaság hírei ...................................... 14 Irodalom...........................................................................................................15 MEGJELENIK HAVONKÉNT SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, V., KLOTILD UCCA 4 TELEFON AUTOMATA 169-05

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék