Filmtechnika, 1936 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

-^B .^H * 1936. januór hó VII. évf. SZÉKELY SÁNDOR AZ ELMÚLT ÉV MŰSZAKI ESEMÉNYEI JS%% í,JFm I ?­H * vd -=d­ti aa S 'H © •rí M ctj « •rl'O bO^ «/ I tfci* 1 V Erre az esztendőre a július hónapban kiadott új filmrendelet ütötte rá bélyegét. A külföldről behozott filmek szlnkronizáció- járól, a Magyarországon gyártott magyar filmeknek,, valamim ,a Magyarországon utólag magyar nyelvre áttett filmeknek a mozgóképszínházakban leendő kötelező játszásáról szóló két bel­ügyminiszteri rendelet az egész magyar filmipart és filmkoreske- delmet alapjaiban rendítette meg. Az új rendeletnek köszönhető, hogy olyan lázas filmgyártási tevé­kenység kezdődött, amilyenre a budapesti két filmgyár még csak gondolni sem mert. Az 1935 -36-os szezon kezdete óta a Hunnia- filmgyár és a Magyar Film Iroda műterme szünet nélkül el van foglalva és ebben az esztendőben már a most forgatás alatt álló filmek beszámításával 19 film készült el. A 19 tilm közül l(> film magyar nyelven. 3 film német nyelven készült és több kii! földi filmnek külső felvételeit eszközölték Magyarországon. Ma­gyarországot tehát felfedezték a film számára. Technikai vonatkozásban egyenlőre ez a lázas filmgyártási tévé kenység nem jelent fejlődést, hiszen úgy a Hunnia, mint a Magyar Film Iroda még a régi hangfelvevőgépekkel dogoznak, azonban ez az állandó elfoglaltság lehetővé teszi a két gyár berendezésének modernizálását és technikai felszerelésének kiegészítését, ami más­különben nem lett volna lehetséges. A Magyar film Iroda r. t. például hatalmas lámpaparkot szerzett be. a Hunnia filmgyár pedig hangkeverő berendezéseket és szinkronberendezést fog fel­szerelni. Filmtechnika . a 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék