Filmtechnika, 1937 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

f V; ZaL/ ^ s/r:KK^/ri Vili. évf. 1. szám. 1937 január hó SZÉKELY SÁNDOR elmúlt év müsszalíi eseményei Az 1936-os esztendő az új film- és tűzrendészet! rendeletek • z- tendeje. 1936. augusztus 20-án lépett érvénybe az a három miniszteri ; en­detet, amely a két slágert megszüntette, a kötelező magyar 11 !m- mek százalékát 15%-ról *20%-ra emelte, a Magyarországon gyár­tott magyar filmek után járó cenzurajegyek számát felemelte t. a • Magyarországon utánszinkronizált filmek cenzúra jegyeinek szá­’'■* mát leszállitotta. Az utánszinkronizált filmért járó cenzúra jegyek számának U-s-zal- ■ A4 lítása az utánszinkronizált filmek csökkenését vonta maga után. <•_, e i Úgy látszik az utánszinkronizálás nem fizetödik ki, mert meg­üt lehetősen költséges és valljuk be őszintén, nem azzal a töke- rés L, ti dramaturgiai és technikai készséggel készül, mint ahogyan : zt 1 'O a szakma annak idején remélte. i i 'P , A m. kir. Belügyminisztérium 180.000—1936. sz. rendelete az tg-. sz t—I országra kiterjedően szabályozta az új tüzrendészeti előírásodat jjlj úgy, hogy, egy záros határidőn belül mindazokat a gépháza« .t X" ___ át kell majd építeni, és át kell majd szerelni, amelyek a fenti tt z­>7i3r.K^ifndészeti rendelet előírásainak nem felelnek meg. /.. " ■' F~^yjjr00—1936. sz. miniszterelnökségi rendelet viszont a mozgókéi ­• P, tyjSSekröl szóló eddigi összes í'endeleteket módosítja. Kimondja, a jSjzgófény kép-gépkezelői és a mozgófénykép-üzemvezeiöi tarnt- lyájrfok szétvá'asztását. i 'ty/ K FilmtechDika 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék