Filmtechnika, 1938 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

[ 4 "^^^^1938 január ho^ ^ IX évl.^ SZÉKELY SANDOI 1938 január hó Az elmúlt év műszaki eseményei Az 1937. esztendő a magyar filmgyártási tevékenység rekori éve. Ebben az esztendőben 30 magyar film került bemutatásrr és még néhány magyar film várja megjelenését. A hangosfilm­gyártás bevezetése óta, tehát nyolc év alatt, száz magyar film készült el, úgy hogy az idei termés az össztermelés 30%-át. teszi ki. Ez a nagy gyártási tevékenység természetesen műszaki szem­pontból is üdvös fejlődést hozott. A laboratóriumok éjjel-nappali üzemmel is alig tudják a filmvállalatokat kiszolgálni, hiszen a filmgyártás folyamán eszközölt felvételek laboratóriumi munkáin kívül az összes filmvállalatok kópiaszükségletét, felirati mun­kálatait és főcím szükségletét is fedezniök kell. Ma már a kül­földi filmek magyar kópiái is itt készülnek, úgy hogy a laborató­riumok a doupnegativok és arról készülő positivok munkáival is el vannak halmozva. Ennek a nagy munkateljesítménynek alapfeltétele a laborató­riumok modernizálása volt, ami egy sereg új előhívógépnek és másológépnek szerelésében nyilvánult meg. Teljesen modernizálta laboratóriumát a Magyar Filmiroda. Egy teljesen új épiiktszárnyban üzembe helyezték azokat az új elő­hívó gépeket, amelyek nappali világosságban való munkára alkalmasak és napi 10—15.000 méter termelésre képesek. A keskenyfilm elterjedésére való tekintettel a laboratóriumot Technológiai könyvtár Bpest,VIII«,József krt.4 Pilmtechnika 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék