Fonó-Szövő-Ipar, 1914 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1914-01-01 / 1. szám

4,10 I. évfolyam. Budapest, 1914 január 1. / ^ 1. ázknr! Ni Fonó-Szövő-Ipar A MAGYAR TEXTILTECHNOLÓGUSOK ftÖZLÖNÍ I960 ►+» ELŐFIZETÉSI ÁRA+W = MEGJELENIK = szerkesztőséS^S^/p^st 1 EGÉSZ ÉVRE ............. ........12.— K ' MINDEN HÓ ELSEJÉN VII. KÉR., DOHÁNY-UTCA 77. FÉL ÉVRE ................. FELELŐS SZERKESZTŐ KIADÓHIVATAL. BUDAPEST NEGYED ÉVRE .. .. . .. . 3.— K ERDÉLYI ERNŐ I. KERÜLET. MŰEGYETEM v c. ' C, L Beköszöntő Rejtő Sándor, udvari tanácsos, a Magyar Textiltechnológusok Egyesülete elnökétől. Alig egy éve, hogy a textiltechnológusok egyesületének zászlója alá tömörültünk s ma már saját közlönyünkkel köszöntjük az új évet. Ezt a szellemi kapcsot létre kellett hoznunk, hogy egyesületünk ideális célját, hazánk textiliparának magyarosítását elérhessük. Istennek hála, van már egy kis textiliparunk, de sajnos, az jóformán minden ízében idegen. A tőke ugyanis bizalmatlan a magyar szakemberekkel szemben s előszeretettel alkalmazza a külföldieket, pedig bizalmatlansága teljesen indokolatlan, mert hisz honfi­társaink a külföldön mindenütt megállják helyüket olyannyira, hogy vezető állásba is jutnak. Ezt a természetellenes és áldatlan állapotot óhajtjuk megváltoztatni, de nem ellenséges­kedéssel, elkeseredett küzdelemmel, hanem hazafias munkássággal. Közlönyünk útján fejleszteni akarjuk tagjaink szellemi kincstárát, szaktudását; serkenteni fogjuk őket a gyakorlati munka megbecsülésére és a munka nemesítő hatásának elismerésére, fogékonnyá tesszük szívüket a szociális kérdések iránt, hogy szeretettel foglalkozzanak a munkások megélhetési, egészségügyi és társadalmi viszonyainak javításával. Emellett éleszteni fogjuk bennük a hazaszeretet tüzét, hogy bárhol és bármily munkakörben legyenek, köteles­ségüknek tartsák mostoha közgazdasági s ipari viszonyaink javításán közreműködni. Jól tudjuk, hogy e munkásságunkkal nagyobb külső hatást rögtön el nem érünk, de él bennünk a hit, hogy textiliparunk hajszálgyökereinek fejlődését mozdítjuk elő s ezzel jó szolgálatot teszünk a tőkének, a munkásnak és az egész magyar társadalomnak. Abban a reményben, hogy közlönyünk az eléje tűzött feladatnak mindenkor eleget fog tenni, társadalmunk jó indulatába ajánlva útra bocsátom, pályafutásához sok szerencsét, olvasóinknak pedig boldog újévet kívánok.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék