Gumiipari Hirlap, 1934 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1934-08-10 / 1. szám

1. szám. / < О 4 * Budapest, 1934 augusztus 10. I. évfolyam. MŰSZAKI, EGÉSZSÉGÜGYI, SPORT, RUHÁZATI ÉS MÁSFAJTA GUMIÁRUK, ASBEST ÉS MŰANYAGOK SZAKKÖZLÖNYE A MAGYARORSZÁGI GUMIJAVÍTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HIVATALOS LAPJA. Ungarisches Fachblatt der gesamten Gummiindustrie und Kunststoffe. Amtliches Blatt des Landesverband der Ungarländischen Gummiwaren Reparateure. Előfizetési ár: Abonnement : Évi 6.— P. pro Jahr Szerkeszti — Rédacteur SZTERÉNYI JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhiv. Redaction und Admin. VI., Podmaniezky-utca 49. Telefon: 11-8-31. У TARTALOM: Programunk. Beköszöntő: Dr. Dorcgi István. A műanyagipar: Dr. Bálló Rudolf. Az esőköpenygyártás'ól : Burian Ernő. Hivatalos rész: Stark József titkár. A gumi felhasználása a sportban: Nagy Jenő. Tőzsdei árfolyamok. Szabadalmak. — Kői yvek. Vámügyek. — Hírek. INHALT: Unser Programm. Begrüssung: Dr. Stefan Dorogi. Das Kunststoff Gewerbe: Dr. Rudolf Báüó. Regenmäntel Fabrikation: Ernst Burian. Amtlicher Teü : Josef Stark, Sekretär. Die Verwendung von Gummi im Sport : Eugen Nagy. Börsenkurse. Patente. — Fachbücher. Zollangelegenheiten. — Nachrichten.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék