Gumiipari Hirlap, 1937 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1937-01-02 / 1. szám

IV. évfolyam. 1937 január 2. GUMIIPARI 1. szám és JÁRMŰGYÁRTÓK LAPJA MINDENNEMŰ GUMIÁRU ASBEST ÉS MŰANYAGOK, VALAMINT A JÁRMŰGYÁRTÁS ___________________________________ SZAKLAPJA______________________________________ A MAGYARORSZÁGI GUMIJAVITÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HIVATALOS A BUDAPESTI JÁRMŰGYÁRTÓ IPARTESTÜLET LAPJA. Fachorgan der gesammten ungarischen Gumiindu strie, Kunststoff- und Karosseriefabrikation. Offizielles Blatt des Landesverbandes der Ungarländischen Gummiwaren-Reparateure und der Gewerbekorporation der Budapester Karosseriefabrikanten. Előfizetési ár: Ipartestületi tagoknak vállalatoknak évi 6 P 16 P Szerkeszti — Redakteur SZTERÉNYI JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhiv. Redaktion und. Admin. Budapest, V., Upót körút 12. Telefon: 1-185-57. TARTALOM: $ i s s s $ s s 5 $ S s s i 4 J s s s 5 i s $ $ s s s s s s s ж _______.___________________ A korszerű csákozó eljárás a gumiiparban. Irta: Dr. Dorogi István, gumigyáros, (folytatás.) Mestervizsga-főpróba. Benzin és latex a varrat nélküli mártott árúk gyár­tásánál. Teniszlabdák gyártása, (folytatás.) Mesterséges gyanták és keménygumi. Szabadalmak. — Hírek. — Anyagárak. INHALT: Das neuzeitliche Stanzverfahren in der Gummi­industrie Dr. Stefan Dorogi. (Fortsetzung.) Programm der Vorträge in 1937 veranstaltet von der Institution of the Rubber Industry in England. Generalprobe der Meisterprüfung. Patente. — Nachrichten. — Metarialpreise. EMERGE TAURIL CORDATIC PALMA OKMA és a többi cikket félévszázados tapasztalattal gyártja Magyar Ruggyantaárugyár R. T, Budapest, X., Kerepesi-ut 17.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék