Gumiipari Hirlap - Magyar Gumi Hirlap, 1938 (5. évfolyam, 1-8. szám - 1. évfolyam 1-2. szám)

1938-01-01 / 1. szám

és JÁRMŰGYÁRTÓK LAPJA MINDENNEMŰ GUMIÁRU ASBEST ÉS MŰANYAGOK, VALAMINT A JÁRMŰGYÁRTÁS _________________________________________SZAKLAPJA________________________________ A MAGYARORSZÁGI GUMIJAVITÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HIVATALOS A BUDAPESTI JÁRMŰGYÁRTÓ IPARTESTÜLET LAPJA. Fachorgan der gesammten ungarischen Gumiinduatrie, Kunststoff- und Karosseriefabrikation. Offizielles Blatt des Landesverbandes der Ungarländischen Gummiwaren-Reparateure und der Gewerbekorporation der Budapester Karosseriefabrikanten. Előfizetési ár: évi Ipartestületi tagoknak 6 P vállalatoknak 16 P Szerkeszti — Redakteur SZTERÉNYI JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhiv. Redaktion und. Admin. Budapest, V. Falk Miksa-u. 4. Telefon: 1-185-57. TARTALOM: A kereskedelmi pálya képesítéshez való kö­töttsége. Irta: Zárai Samu, kér. tan, a MKOE. elnöke. Hirek Franciaországból. (Brüller Gy.) A hulladékgumi újbóli felhasználása. Gumi a mezőgazdaság használatában, (folyt.) Gumi a csendrendelet szolgálatában. Az eddig megjelent sorolása. fontosabb szakcikkek fei­i $ s s s 5 $ S $ S S S S $ i S S s $ s s $ $ i 5 i S S $ s J Hirek. — Anyagárak. — Szabadalmak. VOM INHALT. Der zur Fachprüfung gebundene Handelsberuf, vom Sam. Zárai, Comerzialrat, Präsident des Ung. Landesverein der Technischen Händler. Gumi im Gebrauch der Landwirtschaft (Forts.) Verzeichniss der bisher erschienenen wichtigerem Fachartikel. Nachrichten — Materialpreise — Patente. EMERGE TAURIL CORDATIC PALMA OKMA és a többi cikket féiévszázados tapasztalattal gyártja Magyar Riiggyantaárngyár R. T. Budapest, X., Kerepesi-ut 17. V. évfolyam. 1938. január 1. I , г V \ 1* sz. GUMIIPAFtl HÍRLAP

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék