Gyógyszerészi Szemle, 1937 (2. évfolyam, 1-40. szám)

1937-01-09 / 1. szám

Ц/ II. évtolyam 1. szám f Budapest 1937 ja; yyógySt&éseifimn — A magyar gyógyszerészet független, gazdasági és kulturális szaklapja — 1^/ЧЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УУУУУЧЛЛ/УУУУУУУУУУУУ\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УУ wwwwwwwwwwww A magyar gyógyszerészi közélet vezetői — Képsorozat. — Dr. Nagy Béla a Budapesti Gyógysz. Testület elnöke ■ IW ■ ......................................................................................................................................... ■■ ■ I III Ml I— ————Ш» E lőfizetési ára: egész évre 15 |P., félévre 7.50 P., negyedévre 3.80 P., egy hóra 1.50 P. Külföldön egész évre: Romániában 700 Leu, Csehszlovákiában 170 Ck, Jugoszláviában 280 dinár, USA államaiban 6 Dollár Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 9. szám (A Szent Rókus kórház mellett.) — Telefon: 134-970,— Megjelenik minden második szombaton V.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék