Gyógyszerészi Szemle, 1939 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1939-01-07 / 1. szám

IV. évfolyam 1. szám. Budapest, 1939. január 7. — A magyar gyógyszerészet független, gazdasági és kulturális szaklapja — Dr. Horváth ]enő Budapest Székesfőváros Központi Gyógyszerraktárának igazgatója UCQQ*hsbo L' Előfizetési ára: egész évre 22'—P, félévre 11'— P, negyedévre 5'60 P, egy hóra 1 '90 P. Külföldön egész évre: Romániában 850 Leu, Csehszlovákiában 210 Ck, Jugoszláviában 340 Dinár, USA államaiban 8 Dollár Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Üllői-út 16/b. — Hivatalos órák: 9—1-ig. — Telefon: 349-864 (hivatalos időn kivül 149-864.) — Megjelenik minden szombaton. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék