Gyógyszerészi Szemle, 1943 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1943-01-02 / 1. szám

I' ао Scheele Vilmos Károly a lángeszű köpingi gyógysze­rész, kinek most ünneplik 200 éves születési évfordulóját Előfizetési ár: negyedévre 7*20 P, félévre 14*40 P, egész évre 28*80 P. — Egyes szám 60 filler Szerkeszti: DR. SZÁSZ TIHAMÉR Hegjelenik minden szombaton — Postatakarékpénztári csekksz. száma 57.972. — Hivatalos órák: 9—t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX. Üllői-ú. 21. — Telefon; 386-124. (Hivatalos időn túl: 149-864) '1-A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék