Honi Ipar, 1906 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-01 / 1. szám

.. ÉVFOLYAM. HONI IPAR ANZ ES TARSn VASÖNTŐ- ÉS GÉPGYÁR RÉSZV.-TÁRS. LEOBERSDORF • BUDAPEST • RATIBOR Vámosi iroda: BUDAPEST, IV. kér., Ferencziek-tere 2. sz. GYÁRAK BUDAPESTEN: II. kér., Lövőház-utcza 39. .*. II. kér., Ganz-utcza. .*. X., Kőbányai-ut 35 Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vas­utak, városi-, bánya- és iparvasutak. Turbinák: Mindenféle rendszer sze­rint. Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világitógázra 1000 lóerőig és azon túl. Petroleum-, benzin- és spiritus-móto- rok és lokomobilok Bánki-féle viz- őefecskendezéssel és Körting rend­szere szerint. Malomberendezések. Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. Kor- buly- és Katona-, Varga-csapágyak. Kéregöntésü vasúti kerekek és ke­resztezések. — Forgókorongok, toló­padok és kitérők. Vasúti biztonsági berendezések. Automobil-, Vasúti kocsik. Daruk és emelőgépek kézi, gőz, pet­roleum és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek Kőzúzók Golyómalmok Dugattyús- és centrifugalszivattyuk nagy emelő magasságra. Bányagépek. Compressorok. Ventilá­torok. Felvonók. Transmissziók. Vas-, aczél- és ércz- öntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők. M. sz. 7 9 a magyar kir. állami vasgyárak főügynöksége 11. szám. Juhos Gyula és Társa Budapest, V. Kerület, ftkadémia-utcza Szállít előnyös árak és feltételek mellett: 7nlunm Rro-rórnl« Hengerelt rúd, idom, valamint vasúti kocsi hídépítéshez tUlyüm-örcZJlUI. és egyéb ezéiokra szolgáló szerkezeti vasakat- Kereske­delmi fekete, minta, medence, hid, hajó, reczezett, bordás-hidburkoló, folyt és forrasztottvas kazánlemezeket. — Kereskedelmi öntvényeket. — Hengerelt légszesz, perkinsz, knt, szivattyú, forr, álló, furo‘ gőzfütő, karimás, sajtéesöveket és íütő-hengereket- ninCnvnrrKI 1 Hengerelt építkezési és szerkezeti vasgerendákat, valamint U vasakat IIIUuyJUllull (vasúti kocsitartókat). — Mindenféle kivitelű acíélöntvényeket. hirloirrnl1 Elismert legjobb minőségű faszénnel termelt hengerelt kereskedelmi rud- MlUolllUI ■ vasat. — Kovács-és lakatos-üllőket, öntött aczélbol. Alakos öntvényeket latin- és tégelyaczélból a legtisztább kivitelben: tégely öntött szerszámaczélokat ková­csolva és pianirozva; kavart aczélokat. u. m.: fenyő-, Brescian-, Azzalon-, durva- és kocsirngó-aczélt; mindenféle szerszámokat a legkitűnőbb tégelyaczélból gyártva, u. m.: kalapácsok, vésők, vágók, malomcsákányok, malombnzogányok, széncsákányok stb. LEDERMANN D. STELLA Budapest, VII., Elemér-utcza 11. TELEFON 63-76. Árjegyzékek kívánatra Ingyen és bérmentve. A m. kir. államvasutak szállítója. >0, isS. — Több kiállításon kitüntetve. — ígS Legnolíth padló Legnoííth Co. betéti társaság, Feiner és Társa Gyár és műszaki iroda: Kőbánya, X„ Cserkesz-utcza 3.— Telefon : 84-33. Kereskedelmi igazgatóság és központi iroda: Budapest, VII., Damjaních-u. 47 a jelenkor legmodernebb és legjobb hézagmentes padlója, Európában egyedül szabadalmazott anyag. eV Asfeestpadló. e» Műmárvány. «V Műkő. — Telefon 65-85. Vollerieh pál és piai fi fi «V eV eV eV eV eV eV eV CS. és királyi UÖVaH SZálHtÓk «V eV eV eV eV «V eV eV ™ ^ Budapest, IV. kerület, Jerencz József-rakpart 21. szám. Slső magyar sodronyszövet-, fonat- és szitaáru-gyár. "'ztályok: lyukasztott lemezek gyártására és vastárgyaknak eletrolytikns utón való horganyozására.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék