Honi Ipar, 1913 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

XIV.ÍII.UÜI. «13. iSÍ í. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST VI. KÉR., KIRÁLY-UTC HELYI ÉS INTERURBÁN TEL] FELELÉS S2ÉRKESZTŰ SUGÁR OTTÓ. TÁRSSZERKESZTŐ: G YÁ R FÁ S ŐSZ] ELŐFIZETÉSI ÁR: BELFÖLDÖN: I KÜLFÖI üt» Egész évre — 16 kor. Egész évre — 3-t .» ír. Fél évre — — 8 kor. | Fél évre — — ÍV f" t jelenik minden hűnap 1-én ét 15-étj. í ELSŐ MAGYAR KÁBELGYÁR Gyárt mindenfajta szigetelt drótot és kábelt a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet szabványai íís'íbV , PERUI ÉS SCHACHERÉK R.-T. BUDAPEST, FÖPOSTAFIÓK 4. Nyersolajtüzgép. Különösen megbízható hajtóerő. Legolcsóbb üzem! Feltétlen jótállás ! Kedvező árak és teltételek. Nem kell gépész ! Nem robban! Nem tűzveszélyes-! Nincs pénzügyőri ellenőrzés alatt I Nincs kazán! Egyszerű üzembehelyezés! Bárkinek rendelkezésére adunk gépet díjtalanul annak a beigazolására, hogy gépünk a legmegbízhatóbb éa legolcsóbb üzemet szol­gáltatja. — Árajánlattal díjtalanul szolgál 2-től 60 HP.-ig PÁLFY TESTVÉREK SZEGED. Alapittatott 1817. évben. 20 arany éremmel kitüntetve. Minden­nemű varró és Kötő- szijaK ELSŐ MAGYAR PAMUT-, TEVESZÖR- ÉS BALATA-HAJTÓSZIJ-GYÁR Elsőrendű szinbőr hajtó-szijaK HSQSaSHS LEVY JAMES, POZSONY II. Interurb. táv­beszélő 261. sz. i GYÁR ÉS IRODA ROZSON Y-LIGET FALU II. Levélcím: LEVY JAMES Pozcony II. BÉR MAGYAR MOTOR- ÉS GÉPGYÁR R.-T. EZELŐTT MAYER GÉPGYÁR, VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNTTÁRS. SZOMBATHELY. MALOMEPITES. ALAPITTATOTT 1850. «'»»«♦«—» RAKTÁR: BUDAPEST, VI., VÁCI-KŐRUT 61. BORSAJTÓK ÖNTÖDE GAZDASÁG! GÉPGYÁR OLAJGYÁR­TÁSI GÉPEK Motoros cséplőKészIeteK. StabilbenzlnmotoroK 1—30 lóerőig. SzivógázmotoroK 12—100 lóerőig. A technika legújabb vívmánya a „Dreadnought“ szabadalmazott Kézi maró Hasznavehetősége felülmulhatlan. 500%- kal több munkát végez, mint egy kö' zönségee reszelő. Tartóssága 5-szö- röse a legjobb reszelő tartóssá­gának. Ezen uj szerszám külföldön már mindenütt b© van vezetve és köz­kedveltségnek ör­vend. Mindkét oldalán félköralaku, igen mély fogai vannak. — Ugyanolyan munkát végez, akár egy marógép. Használható bármely anyag megmunkálásához. Leggazdaságosabb szerszám. t—~i Árajánlatot küld és viszonteláraBitó­kat keres GAAL ISTVÁN----------------- RESZELŐGYÁROS. ------------­BUDAPEST, Xi, PASKÁL-IHALOM Emii u (SA NGERH AUSEN-EIS E < E.) GÉP- ÉS KAZANGYAR, VASCH TŐIBE ÉS RÉZMŰVESMÜHELY. Jég és hullafeiy^ mérnök­A z 1896. ezredévi országos kiállí­táson állami éremmel kitüntetve. A KONTINENS LEGRÉGIBB SPECIALISTÁJA. :: :: u KŐMŰVES-KI ESTER BUDAPEST, VII.,Garaytér 8. ■ TELEFON 57-38. ■ Épít gyárkéményeket min­den alakban, körkemencé­ket, kazánbefalazásokat gépalapozásokat és sza­badalmazott füstemész* tö tüzeléseket gőzkazá­nokhoz saját szerkezete sze­rint jutányosán jótállás mellett. TERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉ­SEK KÍVÁNATRA. ■ ■ TŰZÁLLÓ ÉS CHAMOTTE- ANYAGOK RAKTÁRA, b ■ HláU

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék