Honi Ipar, 1929 (22. évfolyam, 1-23. szám)

1929-01-01 / 1. szám

DRÓTSZÖVETEK minden fajtában, minőségben és lynkbőségben, továbbá LYUKASZTOTT LEMEZEK különféle lyukazattal az ipar, mezőgazda­ság részére, műszaki és vegyészeti célra KOLLERICH PÁL ÉS FIAI Első Magyar Sodrony szövet-, Fonat- és Szitaárngyár Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 21 Telefon: Aüt 847-47. Alapítási év 186L MAGYAR WAGGON' ÉS GÉPGYÁR R.'T* BUDAPEST, V., DEÁK FERENC-U 18. TEL. i Aut.8l8»50, 818-89 GyOR, TELEFON: £01,802, £03 RÁBA 1 líl 5 TONNA HORDKÉPESSÉÖŰ teherautók, autóbuszok, pótkocsik, üpeciálkocsik Szolid kivitel, gazdaságos üzem, előnyös árak és feltételek l A magyar utaknak legjobban megfelelő autó l aaaaaaaaaaaiiaaBBaaaaaa laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBh X / / RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, V. KERÜLET, VÁCl-UT GYÁRTMÁNYAINK: Szerszámgépek tömegcikkek gyártásához, vasúti műhelyek részére, kohóművek részére, sajtoló- és kovácsoló­munkálatokhoz, bádogmeg- munkálómühelyek részére, hajóépitkezésekhez, vagon­gyárak, automobilgyárak, csőmüvek, kazánkovácsolók, hidépitkezések és vasszer­kezetek, valamint fameg­munkáló műhelyek részére. TRANS MI S SI ó K Sürgönyeim VULKANUS BUDAPEST 66. Telefon t L 906-02, L 906-28 MAGYAR LAJOS Gépszij- és műszaki bőr­árugyár részvénytársaság. Nedvesen nyújtott mTiüT géphajtószíjak min­A»t t37-03 den üzem részére. Aot **-* Több évi jótállással. BUDAPEST. V., KATONA JÓZSEF-U. 9-11. Magyaromig legnagyobb speciális gyára mindenféle Üzemű, legmodernebb szeri etető lelveaúb^eoder ttok szállítására. Budapest, VI., Lehel-utca 12- m i. sód—ss, 901-54 Kovácsolt- és öntöttvas­csövek és idomok, csatornázási öntvények, fürdő­szobafelszerelés, zománc- és fayence-áruk, rézáru Kőagyagcsö és idom, (»lomcsövek, rimamurányi horganyzott vaslemez Schlesinger Alajos csüoagykerwkedS Budapest V, kér , Váci-út 30-32. ssám Telefon: Lipot 909-28, 909-19, 909-80 Oetl Antal vasöntöde gép- és vasszerkezet- gyár részvénytársaság Budapest X., Asztalos Sándor-nt 116-18 Telelőn: J. 461-08, J. 461-09 Gyártja: Schmoll és Kallós ÜL Budapest, V„ Véső-utca 7. Telefon : 909—37, 909-81 Marx és Mérei tudományos, elektromos xttsaerek és feszmérák gyára Budapest, VI., Bnlcen-n. 7. Tel. Ant. Ü91—08 és 154—88 Qyilrtaaak: tlxlkal éa tudományos kblrltU ■(< Marokat Volt-, ampái ©-. Wattmé Ok bordoxkatö ét kapcsolótákUklvl i lben. Má nökl mfi©»©rak. VnaHBárOk, hómerók psyrometerek. — A oég fennáll 98 Ara, — 88 arankáé. — 85 HP.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék