Honi Ipar, 1931 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-01 / 1. szám

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BRÜNDL JÁNOS udvari szállító Budapest, VII., Péterfi Sdndor-u. 34 Telefon ■ József 315—19 Tizvezetéki, egészségügyi berendezések és központi fűtések gyára TTVTVTVVTWWTWTITVVWTTWVWYTVTTVWWWTV Központi- és etage-fűtésekhez kazánokat és radiátorokat gyártanak: Budinszkyné-Bodenlosz Vasöntöde és Radiátorgyár, Vác Magyar Radiátorgyár Rt., Budapest Teudloff-Dittrich Armatúra-, Szivattyú- és Gépgyár Rt., Kispest Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt., Csepel Kizárólagos képviselő és bizományi eladási iroda: Magyar Ipari és Kereskedelmi Ellenőrző Bank Rt. radiátor- és kazánosztálya V., Tükör-utca 4. Telefon: 271-98. Sürgönyeim: Kontroliban], OETL ANTAL vasöntöde gép- és vasszerkezetgyár részvénytársaság HUTTER és SCHRANTZ rí. i- t sodrony, szitaárú és nemezposztogyarak BUDAPEST, X. KÉR., GYÖMftÖl-ÚT 80. Telefon: J. 379-36 ét K. 76-50 Távirat: Schrantzék SODRONYSZÖVETEK SODRONYFONATOK KÁLYHÁK TŰZHELYEK LYUKASZTOTT LEMEZEK KERTI BÚTOROK IIRMANN FERENC Budapest, VII., Csányi-ulca 7-9 Telefon: József 460 —49 Gyár: Budapest,VL,Váci-úi 117 Telefon: Ant. 923-19 Gyártmányok: Víz-, gőz- és légszesz-szerelvények. Borgazdasági eszközök. Mindennemű öntvények. Vasúti szerelvények, göziütési és világítási alkatrészek. Invertlámpák. „PAX“ szénsavas kézi tüzoltókészüték Magyar Felvonó- és Gépgyár HL WERTHEIM F. ÉS TÁRSA UTÓDA Magyarország legnagyobb speciális gvára mindenféle Szemű, legmodernebb szerkezetű feWonóberendezések szállítására. Budapest, VI., Lehel-u. 12. Tel.: Aut. 900-99,908-54 Magyar Wayss és Freytag Rt. Vasbeton-építési vállalat V., Harmincad-utca 6. Telefon: Aut 808 -00. Budapest, Asztalos Sándor-út 16—18. sz. Telefonszámok: József 461—08 és József 461—09 Elszász Rezső fűrészlap- és szerszámgyár Budapest, V., FalkMiksa-u. 30# SZ. Telefon: Automata 211—74 „PERPETUUM“ a legjobb magyar öntöttvas folytonégő kályha, „ALFA“ zománcozott asztali tűzhely, kiváló minőségű. Salgótarjáni háztartási gépek tartósak, praktikusak, olcsók. Budapest*Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt., (Hirsch és Frank) Budapest, VI., Aréna-út 128. Telefon: *Aut. 923—60. Városi raktár: VI., Andrássynít 29. Tel.: Aut. 245—63. Kapható minden jobb vaskereskedésben is. PERTRIX Szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek számára Teljesítményük felülmúlhatatlan! Minden szaküzletben kaphatók! Alapítva: 1899. Erdély és Szabó laboratóriumi felszerelések és tanszerek gyára BUDAPEST, IX., L.Uiom-ti.46. T0lefon: {EK“ mechanikai, bádogos, la­katos, asztalos és üveg­technikai üzemeiben j gyárt cs szállít Anyagvizsgáló j laboratóriumi Üzemellenőrző ( berendezéseket Fizikai I oktatási tanesz- Kémiai stb. ( közöket Orvoskémlai és bakteriológiai műszere Két Elektromos fűtésű és automa­tikus szabályozású epeciá Is la­boratóriumi ős ipari készülékeket Hőmérőket, fokulókat atb. IIRMANN ISTVÁN Mérőeszköz-és Szerszámgyár — VÁC — Központi iroda és raktár: Budapest,V.,Alkotmány-a.20 Telelőn: 179-51 Gyártmányai: Marók, csarannetszó készletek, dörzs­árak iúrótokmányok, szabates szer­számok, csigafúrók, kiváló gyeit- esztergaacélból.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék