Iparegészségügy, 1912 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-01 / 1. szám

strassfurti kai ni tot 40°/o káli tartalommal, továbbá mindennemű egyéb mü- trágyafélét, azonkívül rézgálicot (98—990/o) elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a ..HUNGÁRIA“ műtrágya-, kénsav- és vegyiipar-részvénytársaság Budapest, V., Fürdő-utcza 8. szám. MÁTRAI, FEIE és TÁRSA BUDAPEST, Vl„ TERÉZ-KÖRŰT 33. SZ. Kétrészü faszij korong- és létragyár. Rapid láncoskutak, mechanika-létrák, kerti- és cséplőgép-fecskendők, bor­sajtók, széntargoncák stb. stb. gyártása. Nagy raktár mindennemű technikai czikkekbenü Ai-j»■ elt<*lí kívánatra rögtön beküldetnek. GRAEPEb HUGÓ BETÉTI TÁRSASÁG malomépitészet. gép- és rosta­lemezgyár, Marschall Sons & Co. Ltd.es a Hornsby-féeangolnyers- olajmótorgyár vezérügynöksége BUDAPEST, V., VÁCI - UT 40-46. készíti st legfinomabb cxipőket. Siegts is keresztűlvarrott czipöknil. Rámásvarrott czipókön 1 az Országos munkás- biztositó- és betegse- gélyzőpénztár szerző­déses fürdője, páratlan gyógyhatású litbiumos és kénes forrásokkal, villanyos fény- és villa­nyos vízfürdőkkel, vese­baj, köszvénynél, ideg- és női bajoknál. Olcsó pensio-rendszer. Felvilágosítással szolgál az igazgatóság vagy: Dr. HDSINSKI ISTVÁN igazgató-tulajdonos. (Háromszék vármegye). Posta-, távirda- és vasútállomással, erdős bércekből övezett kies völgyben 560 m. t. f. magasságban. Kezeli a tulajdonos „Sicnlia44 részv. társ. Szerződéses fürdője az Országos Munkás- betegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztárnak. Gyógyeszközei. Fürdők : 14—15 C. hőfokú természetes szénsavas medence­fürdő férfi és női osztállyal, tetszésszerinti hőfokú természetes szénsavas és moor kádfürdők, ledörzsölések, begöngyölések, villa- mozás vibratios és közönséges maszázs ; Inhalatorium. Ivóvizei: a világhírű „Málnási Siculia ártézi gyógyforás44 és a Mánlási Máriaforrás alkalikus sós savanyuvizek, a Málnási Borvizforrás dús lithium, borátnatron és vasbikarbónat tartalom­mal, hatóságilag mind gyógyvízzé minősítve. Javallatok. A légző-, emésztő- és kiválasztószervek heveny és üdült meg­betegedéseinél, köszvény, izületicsuz és zsábáknál, a szív és idegrend­szer rendellenes működéseinél; női ivarszervek különféle bántál; mainál, vérszegénységnél, izzadmányoknál és űtőérelmeszesedésné Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék