Iparügyek, 1890 (4. évfolyam, 1-12. szám)

Az „IPARÜGYEK“ 1890. évfolyamának tartalomjegyzéke. XVII. Megrongált mértékek uj hitelesítés alá esnek 7 XVIII. Több mesterséget űző testületi tag több­szörös tagdíj fizetésére nem kötelezhető ... ... 10 XIX. Az iparjog elvonása kihágási ügyben hozott Ítélettel nem eszközölhető .................................... 10 XX . Iparos- és kereskedősegédek hátralékos fizetése iránti keresetek nem a bíróság elé tartoznak... 10 Szabadalmazott újabb magyar talál­mányok ....................1. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12 A kézműipar szakkönyvtára 7. 9. 10. 11. 12 Beszerzési források ipari czélokra 1. 2. 3. 10 12 M. kir. államvasutak............................ 4—12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék