Iparügyek, 1896 (10. évfolyam, 1-24. szám)

A HAZAI IPARTESTÜLETEK ÉS SEGÉLYPÉNZTÁRAK KÖZPONTI SZAKKÖZLÖNYE. — I ....> Iüzeui i V k önyvtára, FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: DR HORVÁTH JÁNOS. V X. évfolyam. 1896. BUDAPEST, 1896. GUTENBERG KÖNYVNYOMDÁI VÁLLALAT MINT SZÖVETKEZET VI., GYÁR-UTCZA 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék