Iparvédelem, 1908 (4. évfolyam, 1-17. szám)

1908-01-05 / 1. szám

IV. évfolyam. .....^rjt.rsmrrv 1908. Január 5., 1. s IMf/73 IPARYEDELEM A TULIPÁNSZÖVETSÉG MAGYAR VÉDŐEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE A niagyar árut) tartó ( A magyar ipar-ter­Iwt üzleteket jelző mékeket jelző Védő táb 1 a écl őj egy állandóan ahoniszár­_v figyel- t^fsp c! P |?I§||lj mazást bi­ss-3 zonyitja és a honi ipar megóvja a védelmezéséneK^^^^^ tá'rsa d a 1 m a t hazafias kötelességére } a megtévesztésektől. Az IPARVÉDELEM rendszerint havonta kétszer jelenik meg. Tagoknak in­gyen. Tagdíj: pártfogó tag évi 20 kor. Rendes tag évi 4 kor. Ta- * nító, kisgazda és kisiparos évi 2 korona. egész évre 10 korona, félévre 6 koronare; Előfizetés Hirdetések fölvétetnek a hivatalos helyiségben: VIII., József-körút 8. — Telefon 48—71.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék