Iparvédelem, 1910 (6. évfolyam, 1-11. szám)

1910-01-01 / 1. szám

fl magyar árút tartó üzleteket jelző VÉDŐTRBhR ' állandóan figyelmeztet a honi ipar védelmezé- sének hazafias kötelességére. A magyar ipartermékeket jelző VÉ3Ő/E3)' a honi származást bizonyítja és megóvja a társadalmat a megtévesztésektől □ q □ Főszerkesztő □ □ a □ □ Felelős szerkesztő o □ TJobieczki Sándor Csongor György Tagoknak ingyen. Tagdíj: pártoló tag évi 20 korona. Rendes tag évi 4 korona. Vidéki tanító, kisgazda és kisiparos évi 2 korona. ®©©®*>©©®®® 1910. január 1. Előfizetés egész évre lO^kor., fél­évre 6 kor., egyes szám 50 fillér. Jiivafalos helyiség : Budapesten Vili. kerület, Szenfkirályi-ufcza 3. szám Telefon 48—71. szám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék