Iparvédelem, 1912 (8. évfolyam, 1-11. szám)

1912-01-01 / 1. szám

c' (tó Vfs" VIII. évi. 1. szám. * |1912f januá IPARVE amMyarvedö egyesület hivatalos közlönye Főszerkesztő: DOBIECZKI SÁNDOR O Felelős szerkesztő: CSONGOR GY0RGY- - /sß/f Hivatalod helyiség: Budapesten. Vili. kerület, Szentkirályi-utca 3. syfrm. K K K K K K SS SS SS Első magyar acélirótoll-, tollszár- és indigo-rnasolopapiroyár, Schuler József Budapest. mm Gyártmányai: Acélirótollak, rajztollak, rondtollak, tolszárak. ból és sárgarézből, rajzszegek aranyozva és ezüstözve, irónhegyező. ss SS SS- acéV SS Iraíkapcsok gömbölyű fejjel (sárga és fehér), iraíkapcsok lapos fejjel (sárga és fehér), sarok (Bendower-) kapcsok, drót- (Gém-) kapcsok, ftizőszemek, olajlapok, rajzmásoló 35 papírok tekercsekben és ivekben, fényérzékeny papírok és vásznak: negatív, pozitív és villám, rajzpapirok vászonra húzva tekercsekben és ivekben, viasz- ■■ ceresinpapirok, Indigó-másolópapírok (egy- es kétoldalú), színes másolópapírok (egy- és kétoldalú), szén-_ (carbon-) papír. ■■ Stencil- és Cyclostil- papírok, átnyomó tojáspapir, piéselt-mintázott (gaufrirozott) papírok, sebességmérö-szalag. K Nagyváradi Agrár Takarékpénztár r.-társ. Nagyvárad, liimanóczy-utca 7. sz. Lényegesebb üzletágai: Betétek elfogadása könyvecskére s cheque- számlára. Váltók, utalványok és kisorsolt értékek leszámítolása. — Hitelnyújtás folyószámlára ér­tékpapír fedezet mellett, — Hitel­levelek kiállítása, bel- és külföldi átutalások ellátása. Törlesztéses jelzálog-kolcsimök fo­lyósítása 15—65 évi időtar­tamra előre meghatározott évi részlet (annuitás) szerint. (Parcellázások lebonyolítása. Külföldi pénznemeknek és váltóinak (de­vizák), értékpapíroknak, sorsje­gyeknek vétele és eladása. Szel­vények díjmentes beváltása. Foglalkozik ezeken kívül minden egyéb takarékpénztári és banküzlettel.---------------a—e--------------­MÖSSMER JÓZSEFNÉL IV.. KoronaherGzeg-ufcza 12. Hazai gyártmányú ezik- kekbeta raktáron van: Szepességiés más gyártmányú vásznak, asztalnemüek, ágynemüek, törülközők, törlőruhák stb. Szepes- iglói pamutvásznak és a rózsa­hegyi gyár összes pamutarúi. Hetényi kézi ajour- munkák. Torontáli függönyök. :::: __________a—e__________ Előnyös részletfizetésre minden árfelemelés nélkül kaphatnak budapesti évi lakással bíró hivatalnokok és iparosok: _ 36 méteres bárminő fehérneműre alkalmas Vöröskereszt vásznat 35 K-ért, havi 4 K-ás részletre. Menyasszonyi kelengyét 300 K-tól feljebb 20 K-ás havi részletre. SZÖNYEGUDVAR, Budapest, VI. kér., Király-utca 32. szám az udvarban. Alapíttatott i 1895. évben. □ □ □ Telefon: 5—28. 4 *♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*»+♦♦♦»»♦♦•»♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦♦ »+»+++++»+»»++»+»».

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék