Iparvédelem, 1913 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1913-01-01 / 1. szám

Tagoknak ingyen. Telefonszám: József 5—31. IX. évi. 1. szám. 1)913. jan. 1 KJ' r / » « ■ J) IPARfEDELEM A MAGYAR VÉDŐ EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Főszerkesztő; DOBIECZKI SÁNDOR O Felelős szerkesztő; CSONGOR GYÖRGY Hivatalos helyiség: Budapesten. VIII. kerület, Szentkirályirutca 3. szám. X X X X X X X Első magyar acélirútoll-, tollszár- és Indlgó-mésolúgaplrgyár, Schuler Jézsef Budapest. H i^=====^=z======z====^^=^^= 22 Gyártmányai: Acélírótollak, rajztollak, rondtollak, tolszárak, rajzszegek acél- IS ból és sárgarézből, rajzszegek aranyozva és ezUstözve, irónhegyezök, Iratkapcsok S gömbölyű fejjel (sárga és fehér), iratkapcsok lapos fejjel (sárga és fehér), sarok- ■■ (Bendower-) kapcsok, drót- (Gém-) kapcsok, füzöszemek, olajlapok, rajzmásoló- SM papírok tekercsekben és ivekben, fényérzékeny papírok és vasznak: negatív, 11 K pozitív és villám, rajzpapirok vászonra húzva tekercsekben és ivekben, viasz- B és ceresinpapirok, Indigó-másolópapirok (egy- és kétoldalú), színes másolópapírok (egy- és kétoldalú), szén- (carbon-) papír, « X Stencil- és Cyclostil- papírok, átnyomó tojáspapir, piéselt-mintázott (gaufrirozott) papírok, sebességmérő-szalag. X ELSZAKÍTHATATLAN ilmüiikásituíiák vitáyhirüek!! Kérjen ingyen és bérmentve árjegyzéket OUTMANN J. ésXARSA Budapest, VII., Rákóczi-út 16. sz. mr Pártoljuk a hazai ipart! ~m Neii és Társa cipőgyár, NAGYKANIZSA. Készít; mindennemű vászoncipőt. szegeit, faszegeit és varrott kivitelben; börkommode és gyermek, vala­mint téli posztócipőket. Iskolák részére aiánlja : tornázásra leg­alkalmasabb varrott talpú vászoneipoit minden színben. MT Pártoljuk a hazai ipart! -m B—b MÖSSMER JÓZSEFNÉL I¥.. Koronaherezeá-utcza 12. Hazai ÉJérimáiiytt czik- kekben rakfároii van; Szepességiés más gyártmányú vásznak, asztalnemüek, ágynemüek, törülközők, törlőruhák stb. Szepes- iglói pamutvásznak és a rózsa­hegyi gyár összes pamutárúi. Hetényi kézi ajour-munkák. ;::r Torontáli függönyök. :::: ______a­PlííllvnC 1*ÓC7lotfi70tÓCt>Q aiinden áremelés nélkül kaphatnak t mUUjUu 1 udululllLuluul u budapesti évi lakással biró családok t 36 méteres bárminő fehérneműre alkalmas hazai gyártmányú vöröskereszt i vásznat 35 K-ért, ha\d 4 K-ás részletre. Szőnyegek, női- és férfi kabátok és I saját készitményú fehérneműk. vfiCKViDED«- Ji nnwwiai ♦ Levelező-lap hívásra diskrét meg- KuSCNBuKw OS QUITT t Budapest, VI-, Király-utca 32- szám. \ bízottunkat szívesen házhoz küldjük. Tílefin: 5—2U.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék