Iparvédelem, 1915 (11. évfolyam, 1-3. szám)

1915-03-01 / 1. szám

511^2 Tagoknak ingyen. TtItffeflUán: Muef S—31. XI. évi. 1. szám. 1915. J> IPUVEDELEM A MAGYAR VÉDŐ EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE FOszerkesztfi: DOBIECZKI sAnDOR o FeleISs szerkesztő: C80N60R eVŰRRY vs Hivatalos helyiség: Budapesten, VIII. kerület, Szentteirályirutca 3i smám. Tagdíj i Pártfogó tag évi 20 Icofoua. — Rendes tag ótI 4 korona. —■ Tanító és kisiparos évi 2 korona. RIGLER JÓZSEF EDE paplrneműgyir ászténytirsasag, Budamst Gyártmányait Irkák, füzetek, üzleti könyvek, borítékok, díszborítékok ét díszdobozok (Sorompó, Tulipán, Emke, Fmke, Adria stb. különlegességek) szekrény- -------------------------- és ciosetpapirok stb. =z====z:^^=: U Első magyar íróngyárr.t.|{ ^ BUDAPEST. Alapítva 1892. ^ II ♦ II ♦ II ♦ II ♦ II ♦ II ♦ Mindennemű Írónők gyártása írónők Színes írónők Másoló írónok Ténta írónok és Kréták a legfinomabb minőségektől a legolcsóbb fajtákig. Véd- j^^y­II ♦ II ♦ II ♦ II ♦ II ♦ II ♦ »Bejegyzett védjegyek: II ExMxf Pannónia Pompadour |'| # Munkácsy Corvinus Rubens ^ II Szittya %Danubia% Diamant II ^ Haza&% Admiral % Mikádo ^ y Attilb % Unicum % Makart. y ^ ^ I^ a ^ M minden áremelés nélkül kaphat- f Előnyős POSZiGXtiZG eOSPO nak budapesti évi lakással biró | családok 36 méteres bárminő febérnemiire alkalmas kasai gyárt- * mányú mentő keresztfonalat 40 koronáért, havi 4 koronás részletre. | Kizárólag: ROSENBERG és QUITT Alaplttatott 1895-ben. Budapest, VI., Király-ntca 32. Teleten : S-2S. mm Éíff] iZECED. i

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék