Iparvédelem, 1916 (12. évfolyam, 1-3. szám)

1916-05-01 / 1. szám

Tagoknak ingyen. Telefonszám: József 6—31. XII. évf. 1. szám. ^ 1916. május 1. J> IPARYEDELEM A MAGYAR VÉDŐ EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Főszerkesztő: DOBIECZKI SÁNDOR o Felelős szerkesztő; CSONGOR GYÖRGY ...-=--------5) Ili lieljíségíitlilt: Bilipest PIIL, SídM i. iiSL 1916. nls 6íi liiőiliiDli! RIGLER JÓZSEF EDE paplfncnillayir riszténytirsasáq, Budapist Gyártmányait Irkák, füzetek, üzleti könyvek, borítékok, díszborítékok és díszdobozok (Sorompó, Tulipán, Emke, Fmke, Adria stb. különlegességek) szekrény- .......TT' ' , és ciosetpapirok stb. ......... ........ » er elszakíthatatlan MUNKASRUHÁK vllágblrttek. Kérje Ingyen és bérmentve 28. számé árjegyzékünket GUTMANN J. ÉS TÁRSA BUDAPEST, Vll/k. Rákóozi-út 16. szám. M. KIR. ALLAMI VASCTARAK KÖZPONTI IGAZGATÓSÁGA. BUDAPEST, KÖBANYAI-ÚT 19—23. SZÁM. Sürgönyeim: ,,Állami yasgyárak Badap-est“. Telefonsz. 74—77. Telepek: Budapesten, Telefon 4ózjtf il«r> József 1^39.; Diósgyőrött.Telefonsz. 40. ésl<i9.; Tajdahunyadon, Telefonsz.3. Zólyombrezón, Telefon szám 3. és Kndsiron. Gözmozdonyok, gózlokomobilok benzinlokomobllok és moto­rok, szivógázlokomobilok és motorok, gözekék, szab. gózszántási berendezések, arató-, fűkaszáló- és cséplőgépek, utímozdonyok, szalmakazalozók, kukoricamorzsolók és egyéb gazdasági gépek, vasúti vizállomási berendezések, gőzkazánok, sajtolt villamos kocsi-keretlemezek, teljes lokomotív- és vasúti kocsi-kerékpárok, kerékvázak és tengelyek, vont fényes rudak, kovács- és acél- öntvényü hajó- és gépalkatrészek, tégelyacél-öntvények, alakos acélőntvények, különféle nyersvas és vasöntvények, szegecsek csavarok, csavarkulcsok, tűzálló agyag- és cbamotteárúk. Hidak, vasszerkezetek, vasúti sínek és sinkapcsolószerek, tel­jes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi vasak, lemezek, bidlánctagok, rugóacél, köfúróacél, reszelöacél, kocsi- rugóacél, vágóacél, fenőbrescian-, azralon- és durva acél, szikla- vés5k,*gazdasági szerszámok, különféle acélszerszámok, üllők stb. Acóllövedékek, vont-, hengerelt-, kazán-, forr-és fúrócsövek ónozva és galvanizálva, öntött vascsövek. Yizgá^zhegesztési eljárással előállított gözvezetéki, vízveze­téki és csatornázási csövek szab. kötökarimákkal, vagy henge­relt karmantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos vasúti vezetékhez és világító testekhez való árbócok, hajóárbó- cok, vitorlarudak (Raaen), árbócszárak (Stengen), árbócszálfá^ (Spieren), póznák (Bäume), alagcsövek, vizlékcsövek (Speigatt- ronre), üreges mozgó hajódaruk (hohle Davits), tengeri uszorok (Meeresbojen), vízépítésekhez, hidjármokhoz és partbiztositási falakhoz alkalmas csövek, melyek vizerövel a földbe nyomatván és felülről cementtel kiöntetvén, olcsóbbak és tartósabbak, mint a köfalazatok; olaj-, légszesz- és légnyomási ürtárgyak 200 atmosphera és azon felüli belső légnyomásra, torpedó-légpatro- nok, cellulózé-, cukor- és szappanfőző üstök, egészen hegesz­tett üzemi kazánok és mozdonykazánköpenyek, malomdobok, retorták, központfutók, vegyészeti cs ezzel lokoniparok céljaira szolgáló készülékek stb. Nagyságos asszony! Forduljon teljes bizalommal hozzánk, ha gyönyörű valódi szőnyegeket, iUggönyt és pap­lanokat, matracokat, meny­asszonyi kelengyét, női és férfi fehérnemUeket, szalon- és futó-szőnyegeket, női és férfi konfekciót óhajt vásárolni kész­pénz vagy részletfizetésre áx­felemelés nélkül. Rendelés esetén kívánatra tisztviselőnőn­ket házhoz küldjük. ROSENBERG ÉS QUITT VI., Király-u. 32. Aiapittatott isss.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék