Iparvédelem, 1917 (13. évfolyam, 1-3. szám)

1917-05-01 / 1. szám

<« Tagoknak ingyen. Telefonszim ; József ó—31. XIII. évi. 1. szám. ; • május 1. r.-,y..ar í______;__________2) I PARVEDELEM A MAGYAR VÉDŐ EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Főszerkesztő: DOBIECZKI SÁNDOR o Felelős szerkesztő: BANKÓ LAJOS vo D Hivatalos helyiség: Budapesten, VJTI. kerület, 8ánd<yr-tér 3. snám, földszint. agdijs Pá-HfogÖ tag évi 10 korona» — Rendes tag évi 4 korona. — faiiftó és kisiparos évi 2 körönt* RIGLER JÓZSEF EDE UPlrnemOgyár riszánytársasáp, Bulaptsl Gyértmáiiyaii Irkák, füzetek- üzleti könyvek, borítékok, díszborítékok ét díszdobozok (Sorompó, Tulipán, Emke, Fmke, Adria stb. különlegességek) szekrény- ---------------------- és ciosetpapirok stb. t"................ fU egyedüli magyar gyári- minyu tSrIÖgummík t ndjjyu If r '1 gyártmányai M. KIR. ALLAMI VASGYÁRAK KÖZPONTI IGAZGATÓSÁGA. BUDAPEST, KŐBÁNTAI-ÚT 19—23. SZÁM. Sürgönyeim: MÁIlaui! vasgyárak Badapest**. Telefonsz. 74—77« Telepei*• Budapesten, T''left-..szám M3Ä én József IISP, Diósgyőrött. Telefonsz. 40. ésltítf.; Vgjd; hányadon, l yroi:V. ^ Zólyoinbrezón, Telefoiiszám S. és Kudsiron. ' Gó/.mozdonyok. gőzlokomobilok, benzínlokoinobilok és mo­torok, szivógázlokomobilok és* motorok, gőzekék, szab. gÓzszán- tási berendezések, arató-, fűkaszáló- és cséplőgépek, uUmozdo- nyok, szalmakazalozók, kukoricamorzsolók és ej^éb gazdasági gepek, vasúti vizállomási berendezések, gőzkazánok, sajtolt vil­lamos kocsi-keretlemezek, teljes lokomotiv- és vasúti kocsi-kerék­párok, kerékvázak és tengelyek, vont fényes rudak, kovács és acél- öntvényü hajó- és gépalkatrészek, tégelyacél-öntvényok, alakos acélöntvények, különféle nyersvas és vásöntvények, szegecsek, csavarok, csavarkulcsok, tűzálló agyag- és chamotteáruk. Hidak, vasszerkezetek, vasúti sínek és sinkapcsolószerek, tel­jes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi vasak, lemezek, hidlánctagok, rugóacél, kőfnróacél, reszelőacél, kocsi- rugóacél, vágóacél, fenőbrescian-, azralon- és durva acél, szikla- vésők,gazdasági szerszámok, ktBőnféle acélszerszámok, üllők, stb. Acéllövedékek, vont-, kengerelt-, kazán-, forr- és furócsö- vek ónozva és galvanizálva, öntött vascsövek. Vizgázhegesztósi eljárással előállított gőzvezetéki, vízveze­téki és csatornázási csövek szab. kötőkarimákk^, vagy henge­relt karmantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos va­súti vezetékhez és világító testekhez való árbócok, hajóárbócok, vitorlarudak (Raaen árbócszárak (Stengen), árbócszéifák (Spi­eren), póznák (ßäur.ie), p'-gcsövek, vizlékcsövek (SpiegattroW), üreges mozgó hajódarui ^ohle Davits), tengeri uszorok (Meeres- bojen), vízépítésekhez, hidjármokhoz és parthiztosítási falak­hoz alkalmas csövek, melyek vizerővel a földbe nyomatván és felülről cementtel kiöntetvén, olcsóbbak és tartósabbak, mint a köfalazatok; olaj-, légszesz- és légnyomási ürtárgyak 200 atmosphera és azon felüli belsÖ légnyomásra, torj^edó-légpatro- nok, cellulózé-, cukor- és szappanfőző üstök, e^gzen hegesz­tett üzemi kazánok és mozdonykazánkőpenyek, malomdobok, retorlák, központfutók, vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira zolgáló készülékek stb. Na^ysá^os asszony! Forduljon teljes bizalommal hozzánk, ha gyönyörű menyasszonyi kelengyét, női és férfi fehérnemaeket óhajt vásárolni. Úgy azereiiOMés véletlen folytán I minder, képzelhető nagyságban ■ 45G0 darab valódi keleti szőnyeget sikerQ.'t beszereznünk. — Kapható inlnden elfogadható árban. ROSfiNBERG és QUITt VI., K,irály>u. 32. Aiapittatott isss.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék