Iparvédelem, 1918 (14. évfolyam, 1-2. szám)

1918-07-01 / 1. szám

Tagoknak ingyen. Telefonszám; József 5—31. XIV. évfolyam. 'cT-^y 1918. iuliiisi szám. _----------­------------- J) IPARVEDELEM A MAGYAR VÉDŐ EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Főszerkesztő: DOBIECZKI SÁNDOR O Felelős szerkesztő: BANKÓ LAiOS . . ------ ■ ---- --" --------j) Hivatalos helyiség: Budapesten, Vili. kerület, Sándor-tér 3. s«ám, földszint. Tagdlfs Pártfogó ing évi 2:0 korona*. — Rendes taff éri 4 korona. — Tanító és kisiparos évi 2 koron *• RIGLER JÓZSEF EDE mpirnemPayár rásztinylársaság, Bulipast CtyórtmAnyali Irkák, füzetek, üzleti könyvek, borítékok, díszborítékok ét díszdobozok (Sorompó, Tulipán, Emke, Fmke, Adria stb. különlegességek) szekrény- ------— és ciosetpapirok stb. ..... . — Bt egyedüli magyar gyirt- «inyu Iörl6gummili • ll f "L ***'^*^®'*"*”’* gyártmányai »tSlSSTÄSS. vMi«C717e< «UAltft. Na^ysá^os asszony! Forduljon teljes bizalommal hozzánk, ha gyönyörű menyasszonyi kelengyét, női és férfi fehérnemOeket óhajt vásárolni. M. KIR. ÁLLAMI VASGYÁRAK KÖZPONTI ICAZCATÖSÁCA. BUDAPEST, KÖBÁNYAI-ÚT 19—23. SZÁM. SOrgönyciin: ,,illami vasgyárak B^dapest*^ Telefonsz. 74—77« Telepek! Bndspesten, Telefonszám József I1S3 és József 1139. Blósgyórdtt» Telefonsz. 40. és 169.; TaJdahoajadoii, Telefonsz. 3. Zőlyombrezóu, Telcfouszúm í. es K’jd«!ron. GózTnozdonyok, gózlokomobilok, benzinlokomobilok és mo> torok, szivógázlokomobilok és motorok, gőzekék, Hzab. gőzszán- tási berendezések, arató-, fűkaszáló- és cséplőgépek, utimozdo- nyok, szaImakazaJozók,.kukoricamorzsolók és e^éb gazdasági gépek, vasúti vizállomási berendezések. cazánok, sajtolt vil­lamos kocsi-keretlemezek, teljes lokomotit vasúti kocsi-kerék­párok, kerókvázak és tengelyek, vont fénye j i dák, kovács és acél- öntvényű hajó- és gépalkatrészek, tégelyacél-öntvények, alakos acélöntvények, 'ktilöníéle nyersvas és vasöntvények, szegecsek, csavarok, csavarkulcsok, tűzálló a^ag- és chamotteáruk. Hidak, vasszerkezetek, vasúti sínek és sinkapcsolószerek, tel­jes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi vasak, lemezek, hidlánctagok, rugóacél, kőfúróacél, reszelőacél, kocsi- rugóacél, vágóacél, fenőbrescian-, azralon- és durva acél, szikla­vésők,gazdasági szerszámok, különféle acélszerszámok, üllők, stb. Acéllövedékek, vont-, kengerelt-, kazán-, forr- és furócsö- vek ónozva és galvanizálva, öntött vascsövek. Vizgázhegesztési eljárással előállított gőzvezetéki, vízveze­téki és csatornázási csövek szab. kötőkarimákkal, vagy henge­relt karmantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos va­súti vezetékhez és világító testekhez valóárbócok, hajóárbócok, vitorlarudak (Baaen), árbócszárak (Stengen), árbócszalfák (Spi­eren), póznák (Bäume), alagcsövek, vizlékcsövek (Spiegattrohre), Üreges mozgó hajódaruk (hoble Davits), tengeri uszorok (Meeres­bojen), vízépítésekhez, hidjármokhoz és partbiztosítási falak­hoz alkalmas csövek, melyek vizerővel a földbe nyomatván és felülről cementtel kiöntetvén, olcsóbbak és tartósabbak, mint a köfalazatok; olaj-, légszesz- és légnyomási ürtárgyak 200 atmosphera és azon felüli belső légnyomásra, torjjedó-légpatro- nők, cellulózé-, cukor- és szappanfőző Üstök, egészen hegesz­tett üzemi kazánok és mozdonykazánköpenyek, malomdobok, retorták, központfutók, vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira szolgáló készülékek stb. Egy sxerenosés véletlen folytán minden képzelheti nagyságban 4500 darnb valódi keleti szőnyeget sikerOlt beszereznünk. — Kapható minden elfogadható árban. ROSENBERG és QUITT VI., Király-u. 32. Aiapittatott isse

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék