Kazán- és Gépujság, 1910 (9. évfolyam, 1-24. szám)

KAZAN- ES GÉP-UJSAG SZERKESZTIK: PFEIFER IGNÁC és PÉTER JENŐ MŰEGYETEMI NY. RK. TANÁR MÉRNÖK 1910. TARTALOMJEGYZÉK. IX. ÉVFOLYAM. Anyagvizsgálat és megmunkálás. A «Bakelit» és alkalmazása ... ... ... ._ ... ... ... — — 142 A hegítésrcjl. Irta: fíermann Miksa ... ... ... ... ... ... 21 Aluminium galvanizálása ... ... ... ... ... ... ... ... - — 27 A szén fűtöértékének szavatolása... ... ... ... ... 46 A szikrapróba gyakorlati alkalmazása .. ... ... 97 A tüzelőanyag és annak elégetése. Irta: Szász Géza okleveles gépész­mérnök ... ... ... ... .. ... - - 107 Autogénheggesztés a kazángyártásnál és javításnál : Irta : fíermann Miksa ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... .. ... ... 91 Az aczetylénheggesztés elemei. Irta: fíermann Miksa 163, 174 ; Az edzési hőfok megállapítása . ... ... - - 102 k Drótkötél vagy kenderkötél ... ... ........... ... ... - — 72 7 Fémkeverékek néhány tulajdonsága. Irta: Vidéky Emil... ... 118 Haladás a szikrapróbában. Irta: fíermann Miksa ... . 118 Haladás a vasgyártásban. Közli: Kolos Andor mérnök ... .. ... 68 Hydrogén és oxygén elektrolytikus előállítása autogénheggesztésre 56 Kísérletek hővédő anyagokkal... ... ........... ... - --- 80 Könnyű fémötvözetek tulajdonságai ... - 145 Lágy forraszöntvények... ... ... ... ... . - — 72 Mindennemű vasanvagok átalakítása tetszőleges minőségű aczéllá a Transformctal eljárással... ... ... .. ... - 105 Mi okozza a lágyvas törékenységét? ... ... ... — —- 149 Német anyagvizsgálat ... ... .. ... .. ... ... ... — 105 Ötvözetek képzése az alkatrészek összesajtolása utján ... ... ... 152 Újfajta tégelyaczélöntés ... ... ... ... ... ............... 150 Vanadium tartalmú vasöntvények ... ... . ... ... - — 128 a' Vasmentes nagy szilárdságú ötvözet ... ... .. ... ... — 162 * Vörösréz-bevonatú aczél ... .. ... ... .. ... - — 61 Vörösréz-nickel aczél ... . ... ... ... ... ... - — 185 Elektrotechnika. A fémszálas izzólámpák általános ismertetése. Irta: Straub Sándor ... 159 A harpeni bányamű r.-t. erőművei ... ... ;.. — 145 A német elektromos telepek statisztikája ... ... ... ... ... - 145 Ausztria elektromos vasutjairól ... ... ... ... - --- 153 A villamosság a mezőgazdaságban ... ... ... „ ... .. ... ... 129 A villamos utón való légtisztítás... ... .. ----------- 72 Az apatini új villamtelep ... ... ... ... . — ... U Az akkumulátoros elektromos mótorkocsiüzem .......... ... - — 88 Az elektromos aczélgyártás haladása ... ... ... . — — 138 Az első 110000 voltos erőátvitel üzembevétele... .. ... - ... 192 Az első 110000 voltos villanytelep Európában ... ... ... 192 Elektromosan hajtott nagyolvasztófuvó ... ... ... ... .... ... 183 Elektromos erőátvitel szénszállítás helyett ... .. — ... ... 148 Elektromos központok ... ... ... ... ... ... ... ... — — 71 Elektromos nagyolvasztók Kaliforniában .. ... ... ... - 177 Elektromos telepek élettartama ... ... . ... - — 71 Elektromos telepek tüzelőanyag fogyasztása... .............-- — — 19 Elektromos üzem angol szövőgyárakban .. ... .. ... ... ... 192 Erőátvitel 135000 volt feszültséggel... — ... ... ... — --- — löl Gáz és vízvezetéki csövek védelme kóbor áramok ellen ... 183 ■ Gyújtási kísérletek rövidzárlattal ... ... ... ... ... ... — 40 Gyújtogató közlömű-szíj. ............... ... ... ... — — --- --- 71 Ivlámpák önműködő széncserével ... ... ... ... - —- — 145 Mily áramárnál érdemes fémszálas izzólámpákat alkalmazni ? Irta : K. Lipthay Károly ... .. ... ... ... — ... ... --- ---27, 37 Nagy fesztávolságú magasfeszültségű vezeték ... . 192 Nagy teljesítményű villamos erőátviteli telepek ... ... ... ... 19 Négyszáz km-es elektromos nagyvasut Brazíliában ... ... 168 Uj Edison-féle akkumulátor ... ... ... . ... - — 19 Világító torony hallható jelzéssel őr nélkül ... ... . ................-- 177 Gázüzem, gázgép, motor. A Brons-motor ... ... ... — ... - ... - — — — - 88 A gázgép munkája. Irta: fíermann Miksa ... .. ... -- -- 104 A gázgép történetéből .......... ... ... ... ... — — - — 157 A gázok tárolása ... ... ... ... ... -. ... ................— — 166 A Knight-mótor ...............................-.............................-.............- — 177 A magas nyomású gázvilágitás ... — ....................................-........ 104 A világ legnagyobb gáztartánya ... ... ... ... ... — — — 104 Czentrifugálszivattyuk gázgéphajtásra ... . ... ... .. — 152 Félnedves tőzeg eigázositása a Caro-Frank-féle eljárás szerint 192 Gázgenerátor rostély nélkül ... .. ........... ... ... --- --- — 193 , Gázgépek hengerei ........................ ... - ... -- - - 130 Gázkazánkocsi explózió ... ... ... ... ... — — — — — 26 Humphrey-féle gázszivattyuk a chingfordi viztartányok részére _ 192 Mi baja a gázgépnek ? ... .................. ... ... 40 Olajmótor hajtású 8000 tonnás teherszállító hajó . ... 151 Szivógázmótorok ............ ... ... 88 Torokgázgép... .... .. . .. ... ... 121 Újfajta mótor-omnibusz benzin-elektromos hajtásra ... 121 Városok világítása kokszolók gázával ... 152 Gépek, géprészek. A hajtógépek megválasztása és gazdasági hatásfokának jelentősége 124 A repülőgép. Irta: Horovitz Lajos, gépészmérnök 5, 13, 23 Csőhajlító gépek ... ... ... ... ............... ... ... 152 Forgóhengerü explóziós repülőgép motorok. Irta: Sípos Béla mérnök 57, 99 Gépalkatrészek hydraulikus sajtolással való egyesítéséről 85 Jéggyártó berendezések kezelése. Irta : Sándor Miklós gépészmérnök 75 Jéggyártó gépek kezelése. Irta : Sándor Miklós gépészmérnök 94 Mi okozta a főtengely gyakori törését? ... 62 Repülőgépekről. Irta : Horovitz Lajos gépészmérnök 83, 93 Szokatlan nagyméretű homlokgörgős csapágy 135 Gőzgép, gőzüzem. A condenzátor vize a gőzhengerbe jut 62 A fojtás befolyása a gőzfogyasztásra . ... ........ 192 A gőzgép . ... ... .................. ... ... 25 A gőzgép üzeme ............... . ... ....... ... 2 A gőzgép-üzemzavar néhány esetéről 62 A lokomobilgép megvizsgálása ...... . . 54 Austin varratnélküli gőzviztelenitő ... ... ... . ... ... ... 18 Az első gőzturbinás mozdony ... ... ... ... . ... . ... 25 Cassens-féle takaréktüzelés... .. . 140 Csiszolt gőzhenger és dugattyú. Közli : Lukács /. gépészmérnök 16 Csőkapcsoló kondenzvizlevezető ...18 Diesel-mótor hajógőzgép helyett 63 Egyenáramú gőzgép ... ... ... ... ... ... 77 Fáradtgőzturbinák ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 82 Fogaskerék áttétel nagyteljesítményű gőzturbinák részére ... 18 Gőzturbinák fejlődése Amerikában . .. .72 Gőzturbinával hajtott mozdony . ... ....... 167 Hengerek kenése gőz- és gázgépeknél .. ... . 79 Indikátor bekapcsoló horogreduktorhoz... ... 161 Lángcsöveknek a köralaktól való eltérése.. . 113 Magasnyomású czentrifugál szivattyúk állandó üzeme . ... ... 144 Örvénylő túlhevítő ....... . .. . .. 144 Ötszáz ind. lóerős gőzgép. ... . . ... 51 Régi gőzgépek... . ................. ... ... ... .. ... ... 49 Rothschild' kormánymű ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 17 Szivattyúk üzeme ... ... ... 43 Többüléses önműködően emelkedő gőzbeeresztőszelepek 19 Uj rendszerű beömlőszelepes gőzgép ... .................. 18 Kazán, kazánüzem, felszerelések. A beocsini kazánrobbanás—. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 127 A füstgázok egy különös romboló hatása .. ... ... ... 82 A gazdaságos kazántüzelés feltételeiről ....... ... ~ 30, 35 A gazdaságos tüzelés megzavarásának esetei ... .. ... ... ... 39 A gazdaságos tüzelés szerkezetei ... . .. ... 120 A gőzkazánvizsgáló egyesületekről. Irta : Eder Róbert ... 188 A kazánbiztositó szövetkezetek külföldön és hazánkban. Irta: dr. Varsányi Emil gépészmérnök ... ... .. . ... 6 A kazánexplózió kérdéséhez. Irta: fíermann Miksa . 74 A kazánfűtő .... — ... ._ ... __ — — ... -- — 158,171 A kazánfűtő. Irta: fíermann Miksa ... — 143 A kazán fütőfelületének növelése . .............................................. 142 A kazán tisztítások ... ... ... ... ... .. ... ... ... — 71 A Kopplin-féle tulhevitő. ... . ... - 97 A Kridló-féle tüzelés ... ... ... — ... ... ... ... — 151 A Magyar Gőzkazánvizsgáló Egyesület ... ... ... ... ... 33 A meleg áthatolása gőzkazánok lemezén... ... 165 A melegnek kazánlemezen való áthatolása és a kazánkő hatása. Irta: fíermann Miksa. _ ... ... t .... ... ... ... 44 A mesterségesekuzat. ... .. ... .... t .................- 185 A St.-Clair-alagűti villamos vasút kazántélepe Jones-féle önműködő tüzeléssel ... .. ... ... ... ................. --- - 182 A tartaléktüz... ... ... ... ... _ ... ......................— — — 71 Az Országos Gőzkazánvizsgáló egyesület ... ... — 139 Füstcsatorna explózió. Irta: Salzberger Samu gépészmérnök ... ... 87 Gőzkazánrobbanások a német birodalomban 1909-ben ... ... ... 182

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék