Kazán- és Gépujság, 1913 (12. évfolyam, 1-24. szám)

A Gépészeti Évkönyv I. kötete 4 koronáért, II. kötete 5 koronáért kapható, mig a készlet tart. au. eviuiyciiiK l_JJ tvi OZ.Cl.lli. It/J.U. IUUUU.X JC• KAZAN- éj GEP-UJSAO Hl GTQ Os V) N Legújabb szerkezetű egyen- és forgóáramu elektromotorok 1—25 HP-ig állandóan raktáron. Dynamogépek, villamos felszerelési czikkek és fémszálas izzólámpák olcsón és elsőrendű kivitelben szállít: Bárdos és Brachfeld Árjegyzék ingyen és bérmentve. BUDA VII., Aréna út 80. sz. Telefon: József 26—56. SALGO-TARJAN1 g| KOSZENBANYA V RÉSZVÉNYTÁRSULAT V1 A társulat széntermelése évenként: Salgótarjáni bányákban ... ... ........................................ R petrozsény-farkasvölgyi bányákban ... ............... R vezetése alatt álló Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Részvénytársaság termelése évenként: Dorogh-Rnnavölgyi bányákban ... ... ... ................. Szászvár-Magymányoki bányákban ... ........... ....... R vezetése alatt álló Felső-Zsilvölgyi bányában _ _ 10 millió ' 11 millió 3 millió 1 millió 1 millió Összesen : 26 millió ) Szénosztályozás: Darabos (tömör) szén Koczkaszén szoba-, gőzcséplőgép és gőzeke-fütésre. Diószén — Durvaszén — Rknaszén — Rostált aknaszén □ □□□□□ gyári kazánfütésre. □□□□□□ Rprószén körkemencze fűtésre. — Kovács-szén kovácsolás! czélokra. Megrendelések köz­ponti irodánkhoz Jutányos árak, pontos r Budapest, V., Arany János-itcza 25 és gyors kiszolgálás. intézendők. A Hasysr Általános Kíszénbúnya Részvény társulat Budapest, V. kerület, Erzsébet-tér 19. szám mi: tatai, toKodl, klráldl, salá-szent-péteii, snlóhcznl, disznósftoruáthl ahna-, dara-, cséplési és tf/A- darabos szeneit; tatai tolds-, egykilós KoczKa- és ötkllós té$la-brlhettjelt. Szabadalmazott Dreadnought kézi maró. Ötszörös munkateljesítmény. Gyártja: Gaál István reszelőgyára Budapest, X. Paskálmalom. o to • < 7? Os (-► n> e-K cd* 7? fT\ íC O “I A*-I 7? Ti •p Ti» 00 o *n Ti U1 7r o Egyes szám ára 40 fillér. BLACKMAN VENtitflOROK = exhaustorgK,J&uók. = mesterségesHmm bérén döesgJíT J

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék