Lábbelikészítők Lapja, 1924 (6. évfolyam, 1-23. szám)

1924-01-01 / 1. szám

2. oldal. LÁBBELIKÉSZITÖK LAPJA 1924 január 1 KOHN IMRE finoman kidolgozod kaptafa- sámfa- és faárutelepe: Budapest« VII., Kisdiófa-utca 10. FOWTOSI Kaptafáim tökéletes szépek, utánaigazitani nem kell Állandó nagy raktár a világhírű „Korma“ és „Brooklyn“ präciz kaptafákban elsőrendű cipészkellékekben, svájci szerszámokban, finom cipőfűzőkben, szabályozható és háromrétű cipő-, valamint csizma-sámfákban. |Gummitalpak és sarkok gyári árban kaphatók. LÖWY TESTVÉREK clpé.zkellék-kereskedő Bpe.t, Vili. KenyérmezA-u. I. Mindennemű cipészkellékek, gummi- sarkok, cipőfűző és cipőkrém leg­olcsóbb bevásárlási forrás 1 Gummisarkoknál nagy kedvezmény. Szobafestő- és mázoló-munkákat ipartestületünk tagjainak 20 szá­zalék árengedménnyel készit FARKAS LAJOS, VII. kér. Wesselényi-utca 17. sz. Telefon: József 126—26. SCHMOLL-PASTA Gyártja: Schmoll és Kallós részv.-társ. Budapest, V, Véső-u. 7-9. Tel. 31-18. Ha lábbelikészitő iparos ön, ne helyezkedjék szembe jövő boldogulásával, hanem egyengesse annak útját szövetkezeti üzletrészeinek folytonos szaporításával. Kiadóhivatalunk ingyen kül­di önnek lapunkat, ha 5 drb üzletrészt jegyez! Budapest legjobb és legiz- lésesebb felsőrészkészitője: Szailinger Sándor Budapest, VII. kér., Almássy-tér 19. szám. Készit saját és hozott anyagból. Vidéki rendelőim az elkészítést megvárhatják. KÉK-ARANY j DOBOZBAN ■ Olcsóbb,mint i bármely más sarok. BÉKEBELI, BEVÁLT MINŐSÉG, j ■•MaMMUII A legizlésesebb felsőrészek szakszerű kivitelben Kupán Dénes-néi Budapest, Wesselényi-u. 71. Megrendelések saját anyagból vidékre is eszközöltetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék