Lábbelikészítők Lapja, 1935 (17. évfolyam, 1-14. szám)

1935-01-30 / 1-2. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Wesselényi ucca 17. szám Telefon: József 426—26. M, kir. postatakarékpénztár) számla 3002. szám. Egyesülésben az erő! Akaratban a győzelem I Előfizetési árak: egész évre 8.— P. — Fél évre 4. Negyed évre 2.— P. Megjelenik 1-én és 15-én. & MAGYARORSZÁGI LÁB BELI KÉSZÍTŐ IPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ÉS A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI CIPÉSZIPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Előfizetési árak: Csehszlovákia részére egy évre 90, félévre 50 szokol. Jugoszlávia részére egész évre 150 dinár, félévre 80 dinár. Románia részére egész évre 350, félévre 180 lei. Hirdetések hasábonként és mm-ként egyszeri megjelenése 12 fill. Szöveg között 25%-al több. — Apróhirdetések szavanként 12 fill. a „Ez a legjobb talpanyag!“ — Ezt mondja minden vevő. I ~~ . £)<—I.JL.—min ~ 'O ~'»S ~1 Ilii1 ' ■ 4L~''A ~ 'III1 "'"ifli" ~<Ml*~~~|iAr'~Hilk — ;ll* mt—iiip—.0»—JL Ai »Itt i a^fiMiiinraamfiiinniniuHnMMMlnmiffitlmMmKilsaHaMKMMWKHWMmTN^^ PALMA OKMA tartóstalp VIII. József krt. 6 Bpest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék