Magyar Czipész-Ujság, 1907 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-01 / 1. szám

XVII. évfolyam «•с7?г. 1щ ­1 üüí~/-'> У/. . 15&V Budapest,/190^/ január 1 Мш*' ár hó l-én. /7 /(/<7/ \ЧЬЬ szám MAGYAR CZIPÉSZ ÚJSÁG. A MAGYAR LÁBBELI- ÉS BŐRIPAR KÖZLÖNYE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS CZIPÉSZ-IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. MARTON LIPOT Börkereskeddse és Első magyar czipöfelsörész gyára Budapest, VII. kér. Wesselényi-utcza 4. szám (Dreher palota.) ■ — • Alabittatott 1865-ben. —-—— m И S3 св s­> <X> x: о Jd Ü cö X О bí <x> CD a о cr СГ Г P О 7T CD tr CD <1 •4 CD P P И P N c H > IГ Az őszi és téli Saison beálltával és kicsinyben a legj Box: Oscaria, Rümcker, Sport, Heyl, Freu- i-------l—denbarg, White Brothers, Cuban, bar- j kás és sima borjuboxbörök, Perfect Box Pilling, lóbox stb. Ugyanezen bőrnemekben állandóan rendkivi is, úgy hogy vevőimet minden lehető áron me, Bagaria, pittling: |[alódl. savin orosz-----5--------1__ü______bagaria, vízhatlan, fekete és természetes színben. Seycora, valamint ennél olcsóbb gyártmányok. Koczkás bagaria, minden színben. Chrom-Sport, rendkívül erős, vadász- és sport- czipőknek. Bagaria csizma és czipö, ványolva. Színes chevreaux. box és bagaria min BglésbÖrÖlC Csizmabelesek: Natur, sima és __________I_ ránczolt, disznóbőr, finom csizmákhoz, kips talpbelés, könnyű. Fekete és színes bélésbőrök, kötésben és tuczat- ban hazai és külföldi áruk Chrom-Bastard, fekete és színes Cseres bélés belső díszítésre. Báránybőr beles, Nutria. ajánlom következő czikkeimet nagyban utányosabb árakon : P.hPVrPailY * Surpass, Century az összes uiiPTi pauA. fajtákban) Grjson- minden erős­ségben, Blumenthal, Darling, Heyl, Quäker City, stb. fajták. ül nagy készletem van olcsóbb gyártmányokban gfelelő anyaggal láthatom el. Tóin. Vaches Vs oldalakban, hulladékkal, ___!_ teljesen I a varrni való, csakis a leg­jobb gyártmányok. Vaches-croupon, egész hátakban és felekben, állandóan a legnagyobb készlet minden mi­nőségben. Angol és kips talpbélés, Vaches-hasszól talpbélés­nek és foltnak való, Vaches nyak rámának való. idén színben a legnagyobb választékban. £.<70 VTTO obrír minden erősségben, egész ^сд>1 V CtaUUi bőrökben és kivágásban. У.О'ПО'АЗкЪ/ъ'Г Simon és 9erhar' лЛЧзл. WA dús I-a minőségek. Szat in Mait-Chevreaux Kid (keztyübőrj Fekete sima borjú Wichsos, Heil, Pannónia, fordított vik- szos és schweicsi csizma wichsos. / niЪрчаЬр/7Pt?ph • mindennemű czikkben, a legnagyobb választékban. len DeieseK: öarcnent, is/Ct IV. {rjco| fl|z flaple|| a legkülönbözőbb színekben. Cöper férfi és női, Rugony min­den számban és magasságban, fűző, ringli, kapocs, gomb, gomberösitö, ehhez való gépek. tttitÁ z&ovob • Mindennemű crémek, appreturák, lakkok, talppolitur. Legnagyobb raktár: va- J. ойС c/p. |^dj peer|e88.9|088.> Liparin- és H. Esser-féle appreturákban. Talpbélések: filz, asbest, loofah, parafa, müparafa stb. a legolcsóbbtól a legdrágábbig, de mindenben csak jó árút. _r\vCk0*701YV» * ‘z*®s’ ^nom kivitel és az anyag kitűnősége tekintetében első helyen vZÜlJpOieAcSUI Сйлс1Ш . állanak s nemcsak hazánkban, hanem a külföldön rendezett ki­állításokon is (Páris, 1900) legelismerőbb kitüntetésekben részesültek. ....... Leír и iahb kébes árieevzékemet különös Heveimébe aiánlom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék