Magyar Divatipar, 1933 (15. évfolyam, 3-12. szám)

1933-03-10 / 3. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal IV., SÖRHÁZ-UTCA 3. Megjelenik minden hó !-én és 15-én TELEFON • Aut 842—55. ELŐFIZETÉSI ARAK Nőiruhakészítők Orsz. Szövetségének, a Fűzősöknek, Mfl- ós Ananyhimzők és Azsurozók Ipartestületének, Női- s/iabók Anyagbeszerző- és Termelő Szövetkezetének HIVATALOS LAPJA Egész évre Fél évre . Nőiszabó és füzőkészitö .1 nöirubakészitő ipartestület közgyűlésért végre levették a: álarcot. A nagy hitegetés után végre vi­lági,s törvénysértéssel korlátozni ((kurták (t nők testületi jogúit. Поду ez a határozat semmis, az mi jól tudjuk-. Jellemző, hogy olyan elnöksége van az ipurlcslülctnek, amely ezt nem tudta és olyan pártja van ennek a vezetőségnek, amely még törvénysértésre is kapható, csakhogy lelerrorizálhassa a nöiparosokat és korlátozza jogaikat. Most már tisztán láthat mindenki : minden nő iparos tudja, mi a leendője. Több mint két ezeren va­gyunk nő tagok: lürjük-e tovább, hogy iíO kiabáló férfi fenyegetése elüssön belliinket jogaink!ért'.’ Megbizoltainkat fogadjál: szívesen és egyesüljünk érdekeink védelmére! A NŐI PÁROSOK SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA A NŐSZ.-RAN. Duna Általános Biztosító R.»T. Alapiffafoff 1867-ben Budapest, VI., AndráSSy-llf 30. Alapiffafoff 1S67 ben A Nőiruhakészitők Országos Szövetsége szerződéses biztosítója a legolcsóbb dijakkal és legkedvezőbb felféfelek melleff vállalja a Szövefség tagjainak mindennemű bizfosifásáf. posztó- és bélésárn nagykereskedése Hírneves eredeti angol kelmék legfőbb be­vásárlási helye. A több mint 80 év óta fennálló cég már fogalom. Világszerte ismert cégünk szalonoknak legjutányosabb bevásárlási forrása. BÉCSI-UTCA 7 (Deák Ferenc в. шок) Telefon: Auf. 81-7 08

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék