Magyar Divatipar, 1938 (20. évfolyam, 1-4. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal V., ERZSÉBET-TÉR 14. Megjelenik havonta. TELEFON ■ 1-807-84. ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egész évre ... 22 Fél évre .... 12 NŐIRUIIAKÉSZITÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK, FŰZŐSÖKNEK, NŐI SZABOK ANYAGBESZERZŐ- ÉS TERMELŐK SZÖVETKEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA I A M* -1 XX. évfolyam h 77< Budapest, 1938 január hó szám NOSz. utazás Wienbe, a modellszalonokba! Utolsó jelentkezési határnap: 1938 február 23-a A Nöiruhakészítök Országos Szövetsége ezennel meghívja a Szövetség tagjait /'. évi február hó 26-án, szombaton délután 3 és 1/s órakor és február hó 28-án, hétfőn reggel 9 órakor a 180/1938. sz. körlevelünk­ben megnevezett NAGY MODELLSZ ALONG KNAK WIEN BEN 1. Bauernmarkt 4. és I. Kärntnerstrasse 5. sz. alatt kizárólag a Nősz tagjai részére egyenként 40—40 drb. eredeti párisi darabból tartandó exclusiv M О D E L L В E M U T A T О I В А, továbbá a Gerti & Ladrer cég által I. Schauflcrgasse 2. alatti helyiségeiben, valamint a Poldg Hahn Halber stadt cég által a Hotel Oesterrcichischer Hofban (1. Fleischmarkt 10. sz. a.) rendezendő, 28 eredeti párisi és 8 bécsi darabból álló bemutatókra, mely utóbbiak vasárnap délelőtt és délután lesznek megtartva úgy, hogy a hétfő délután kommissiózásra lesz felhasz­nálható. Ezek után következőkről van szerencsénk tájé­koztatni : Az indulás napja; Február 26, szombat reggel. Vasúton (gyorsvonat III. oszt.) utazók a Keleti pályaudvarról indulnak a 8 óra 20 penckor induló vonattal. Autóbuszon utazók a Vörösmariy-térről reg­gel 7 óra 30 perckor indulnak. Visszaérkezés: Fubruár 28-án, hétfőn este. Az utazás költségei: Vasúton személvenkét (gyors­vonat III. oszt. Budapest—Wien és vissza) 34 P 50 f. Megfelelő számú jelentkezés esetén a vasúti jegy ára olcsóbb lesz. Autóbuszon határátlépési illetékkel együtt 25 P. Elszállásolás a Hotel Excelsior—Habsburg és a Hotel Cafe Sillerben 1 és 2 ágyas szobákban reg­gelivel, kiszolgálással és adókkal együtt egy napra 8 P 50 fillér. Valutaigénylések bejelentése az igényelt összeg magyar pengő ellenértékének egyidejű befizetése mel­lett legkésőbb szerdáig, f. évi február hó 23-ig a NOSz- ban eszközölendő. Később jelentkezőknek a valutát nem tudjuk biztosítani. Ezt a határidőt saját érdeké­ben szíveskedjék jól megjegyezni. Az utazásban való részvételre is csak februái 23-ig lehet jelentkezni és az összes befizetéseket ugyanezen időpontig itt eszközölni, mert később je­lentkezőket nem tudunk már felvenni. A modellházakba szóló belépti díjak: albumvá­sárlással személyenkét 45 P, kísérők (akik azonban csak igazolt cégtársak, vagy alkalmazottak lehetnek) személyenként 15 P-t fizetnek. Sclinittek 3 P 50-től 0 P-ig kaphatók. Utazni csak érvényes útlevéllel, vágy az utazás­ban résztvevők lakása szerint illetékes kerületi (vidé­ken városi) rendőrkapitányság által kiállított fény­képes igazolójeggyel lehet. Akinek még igazolójegye nem volna, a Legközelebbi rendőrőrszobára vigyen magával 2 drb. fényképet, születési bizonyítványát és lakásbejelentő szelvényét. Az őrszobán lepecsételik és záradékolják a 2 fényképet, melyekkel és az előbb sorolt okmányokkal, valamint 1 drb. 2 P-s okmány- bélyeggel jelentkezzék a kerületi kapitányságnál, ahol igazolójegyét díjtalanul megkapja. Az igazolójegyeket február hó 23-ig a NOSz. irodájában a csoportos útlevélbe való felvétel céljából okvetlenül be kell szolgáltatni. A vidéki kartársak tehát úgy intézkedjenek, hogy igazolójegyeik feb­ruár 23-ig a NOSz irodájába okvetlenül beérkezzenek. Ügyeljünk a következő két fontos d át и m r a : Jelentkezésre utolsó határidő: február 23. (szerda). A teljes összegeket befizetni és az igazolójegyeket átadni f e b г и ár 2 3-ig (szerda) kell és lehet. A további tudnivalókat készséggel megadja a Szö­vetség titkársága. Budapesti Nemzetközi Vásár 1938 április 29-től, május 9-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék