Magyar Energiagazdaság, 1952 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1952-01-01 / 1-2. szám

TARTALOM: Oldal Karády P. : Entrópia-cikksorozatunk elé ......................................... 1 Dr sc. techn. Heller L. : Harc az entrópianövekedés ellen .............................. 2 Nézz körül az üzemedben ........................................... 22 Erdélyi I. : Aktív hő — elmerült hő............................................... 23 Üzemi tapasztalatok...................................................... 27 Ilibbey L. : Munkaképesség — entrópia diagrammok .................. 28 Esső J.—Hibbey L. : Lehet-e közös alapot találni hőerőművek és vízerő­művek hatásfokának összehasonlítására? ............. 33 HTE-brikett bizott­sága : A kötőanyagnélküli brikettezés elmélete és gyakor­lata ................................................................................ 37 Egyesületi Híreink ........................................... 49 és 63 Sóváry E. : Gazdaságos-e hazai viszonyok között szivattyús tározós erőmű épüése? ............................................. 50 Szemle ................................................................. 63 Felelős szerkesztő : VARGA ISTVÁN * 2 Technikai szerkesztő : KARÁDY PÁL Budapest, V. Széchenyi-rakpart 3. Távbeszélő : 123—570 Szerkesztőbizottság : Benedek László, Faragó Gyula, Hajdú Elemér, dr. Heller László, Kurz Miklós, Lévai András, Lindner István, Naszályi László, Rákosi István, Sóváry Emil, Tóth-Sarudy Béla, dr. Vály Ferenc, Zsigmond Béla. Szerkesztőség címe : Budapest, V. Szalay-u. 4., VI. emelet 1. Távbeszélő : 120—855 Kiadja : Nehézipari könyvkiadó Budapest, V. Alkotmány-u. 16. Távbeszélő : 123—369 Megjelenik havonként Előfizetési díjak: egész évre 48 Ft, félévre 24 Ft, negyedévre 12 Ft. Egyes szám ára : 5 Ft A szerkesztőségnek szóló közlemények az egyesület titkárságához, Szalay-utca 4., VI. emelet 1. küldendők. Távbeszélő: 120—855

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék