Magyar Energiagazdaság, 1956 (9. évfolyam, 1-12. szám)

AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA A „MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG” 1956. ÉVI p' 17gg- TARTALOMJEGYZÉKE ^-LAPSZÁM, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ VAU .... 1. szám, január Vadas Zoltán : Nagyolvasztók fúvószél-ellátásának korszerűsítése ......................... 1 Baksay Iván : Gőzkazánok korróziója ........................ 8 Prof Dr. R. Riedl : A Csehszlovák Köztársaság gázipará­nak fejlődése ............................................................. 13 Cserneczky Béláné—Mosó Dezső : Kis mennyiségű oxi­gén meghatározása kazántápvízben ...................... 19 Jászay Tamás : Eljárás hő- és anyagátadás során fel­lépő állapotváltozások számítására ....................... 26 Zselev Borisz : Gyors eljárás erőművi hősémák gazdasá­gossági összehasonlítására ........................... 30 Salusinszky László : Fűtőolajok tulajdonságai, lefejtése és tárolása ............................................................ 34 Szemerey György : Ferde vízcsöves kazánnál fellépő áramlási zavarok kiküszöbölésével szerzett gyakor­lati tapasztalatok ..................................................... 38 Peredy Sándor : Néhány megjegyzés a hazai forrószeles olvasztással kapcsolatban ....................................... 40 Pataky Pál : Kátrány és nagy viszkozitású pakura el­égetése gőzkazánban ............................................... 43 2. szám, február Lévai András : Heterogén rendszerű reaktorokkal épí­tett atomerőművek tervezési és üzemeltetési kér­dései ..................................... 49 Beér János Miklós—Csorba Tamás—Csorba József: Kísérletek nagy meddőtartalmú szénnel üzemben­tartóit támasztólángégő kialakítására .................... 61 Kende László : Kisebb városi gázgyárak energiamérlege 68 Konkoly Tibor—Czoboly Ernő : „Liliput 120” röntgen- készülék gőzerőművek hegesztett alkatrészeinek vizsgálatában ...................................................... 73 Erdélyi István : Reaktorral kapcsolt hőerőművek néhány hőtani tervezési kérdése .......................... 77 Polanszky Béla : Kazánüzemet jellemző egyes mutatók megállapítása............................................................. 81 3. szám, március 50 éves a magyar gőzturbina gyártás ........................... 85 Bozsó Zoltán : Rezgésjelenségek gázturbináknál ........ 90 Retry Lajos : Kondenzációs turbinák szabályozása ... 98 Száday Rezső : Elvételes ellennyomású gőzturbinák .. 107 Dr. Klaniczay Sándor: Kondenzációs berendezés ___ 113 4. szám, április Dr. Faragó Gyula : Hőszivattyú újszerű alkalmazása .. 121 Ledács Kiss Aladár : A szélenergia nagyüzemi hasznosí­tása ............................................................................. 127 Polanszky Béla : Kazánautomatizálás időszerű kérdései a Szovjetunióban és hazai viszonylatban .............. 133 N. N. Constantinov : Kőolajfeldolgozó vállalatok fűtő­olaj porlasztói a Szovjetunióban ......................... 136 19B9 A szovjet irodalom a műszaki fejlesztésért .................. 139 Sánta Antal : Erőművi tapasztalatok Bulgáriában ... 140 Vadas Zoltán : Villamos- és hőenergiatermelés klasszikus tüzelőanyag-felhasználás nélkül.............................. 145 Baksay Iván : Gőzkazánok korróziója.......................... 148 Laki Gyula : Szíria energiagazdasága ......................... 154 Farkas György : Barnaszéngenerátorok műszerezése és üzemellenőrzése ......................................................... 157 Sik Béla : A legújabb energianorma rendeletekről .... 162 A szokásos csepegtetős gáztalanítók üzemének javítása . 165 Egyesületi hírek .......................................................138, 167 5. szám, május Lévai András : Heterogénrendszerű reaktorokkal épí­tett atomerőművek tervezési és üzemeletetési kér­dései ............................................................................. 169 Juhász István : Gőzkazánok szénpor-tüzeléseinek elvi felépítése magyar barnaszenek eltüzelésére .......... 176 Hibbey Levente : A munkaképesség ............................... 186 Erdélyi István : Érdekes hőállapotok.......................... 189 Köszöntjük idei Kossuth-díjasunkat ! ........................... 201 Egyesületi hírek ............................................................... 202 Gyakorlati energiagazdálkodás ....................................... 203 Túrán György: Természetes teljesítmény-tényező... 206 Szemle................................................................. 175,185, 198 6. szám, június Havas Béla : A villamosenergia normákról .................. 209 Jausz Ernő : Segédvezérlésű biztonsági szelepek gőz­kazánokhoz és gőzvezetékekhez.............................. 213 Reminiczky Károly : Központi fűtőberendezések üzemi és karbantartási költségeinek csökkentése .......... 219 Naszályt László : A mezőgazdaság, mint gázenergia­forrás ........................................................................... 225 Barta György : A Borsodi Vegyikombinát 350 m2 fűtő­területű kazántelepének építése.............................. 232 Farkas György Barnaszéngenerátorok műszerezése és üzemellenőrzése ......................................................... 234 Energiatakarékossági közlemények ............. 237 Dóry—Ránky—Feigl : Kazánház meleg levegőjének hasznosítása ............................................................... 239 7. szám, július Erdélyi István : Hőtan—energiatan ............................. 241 Erdélyi István : Homogén reaktorú atomerőművek ter­vezési és üzemeltetési kérdései.............................. 243 Boros Pál : Villamos motorok feszültségének meg­választása ................................................................... 250 Vadas Zoltán : Vaskohászati erőművek tervezésének és üzemeltetésének új szempontjai........................ 251 Konkoly Tibor: Со 60 rádioaktív izotóp erőműveink hegesztett gőzvezetékeinek vizsgálatában ............ 260 Mosóczi Ferenc—Wahlner Aladár : A magyar tüzelő­anyagok jellemzői ..................................................... 266

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék