Magyar Festőipar, 1941 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

^üs KÖfW^i BUDAPEST, 1941. JANUÁR HÓ XXXVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MAGVAR FESTŐIPAR A BUDAPESTI SZOBAFESTŐK-, MÁZOLÓK-, FÉNYEZŐK-, CÉG- ÉS CIMFESTÓK-, ARANYOZÓK IPARTESTÜLETE ÉS AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Wesseiényi-u, 73. szám, Teleton: 425-723, R MRGYRR SMELTING HORGRNY FEHÉR KITŰNŐ gyártja a Smelting kohászati és fémművek r.-t. ZIMMERMHNN ES LOVÜSZ Budapest, VII. Iósika-u. 13. Telefon: 424-019. Könnyű gipsz-stuckó mennyezetrózsák, lécek és teljes mennyezetek. Í||Í SBK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék