Magyar Kárpitos Ipar, 1915 (5. évfolyam, 1-12. szám)

minden méretű székfonónád nagy válasz­tékban, juta- és kárpitos-heveder, rugó, zsineg, angol varróspárga és cérna, szürke és fehér redőnyzsinór, és nap- ellenzó'-ponyvavászon olcsón kapható 1A9SCBILD ILIÉIT TELEFON 18—78. Budapest, VII. kér., Károly-körut 15. sz.1 ALAPITTATOTT 1838. □ □ □ □ □ □ a a □ □ mJ Lt a a □ 8 □ □ □ ü MegM ép iigpint egész­ít s pinepeszéh. kap­tató minden kivitelben. Hagy. azab. 1301. Árjegyzék kívánatra. Szétküldés a világ minden részébe Schöberl Róbert udvari szállító, cs. és Idr. szab. gyára által Budapesten, IV., Haris-bazár 12. Óvjuk a t. c. közönséget Schőberl-ágyunk értéktelen utánzataitól □ □ 8 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Magyar szabadalom 3011. Minden háztartásban elegáns kis kanapé gya­nánt szolgál és egy i kézmozdulattal a legtöké­letesebb ruganyos martatos ágyra változtatható át, a legnehezebb és legnagyobb személyek szá­mára is; ennélfogva minden jobb családnál ked­véit, sőt nélkülözhetetlen. 34 év óta sok ezer van használatban, mert a jó fekvés a tüdő sza­bad lélegzését előmozdítja. A Sch5berl-ágy ára a'kivitel szerint 26, 36 ért. és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Schöberl Róbert udvari szállító cs. és kir. szab. gyára által Budapesten, VY., Haris-bazár 12. Árjegyzék kívánatra. t Óvjuk a t. c. közönséget Schöberl-ágyuuk értéktelen után­zásaitól. ;i. ' T7f ÜT* áT* T WIT? IC1 CJ, V’O-UliT Színes posztók a legnagyobb válasz- * lu'4yO£áliL ÜJna tékban, 140 és 160 cm szélességben BUDAPEST, V, ERZSÉBET“T^R 12 Billardposztók és kártyaasztal- ALAPITVA 1872-BEN :: TELEFON-SZÁMh 16—70 posztók 140, 160, 180 és 200 cm szélességben Kocsiposztók és libériaposztók Honi, angol és francia újdonságok úri és női divatkelmékben * ... ■ 1 -------- ------------*r---■............. '■ ............-■—.................: iE=y) GERZSÓ HENRIK J. Bútorszövet, napirkárpit, csipke-füg-göny mintaraktára BUDAPEST, IX. ERKEL-UTCA 12. SZ. Sürgönyeim: Hagerzsó, Budapest. TELEFON: József 29-25. Elsőrangú francia, angol, német, olasz és hollandi gyártmányú selyem, félselyem, gyapjú és gyapot bútor-, függöny- és faliszövetek, mohair kerevet-átve- tök, szőnyegek, papirkárpitok. — Legfinomabb kivitelű csipke-függönyök, stórok, bonne-femme és ágytaka­rók, valamint igen finom kivitelű francia bútorok. Budapesti lószőrfonóda részvénytársaság Gyár és iroda: Budapest, IX. kerület, Soroksári-út 150. szám. TELEFON : József 19-50. TELEFON : József 19-50. m. kir. udvari szállítók Főüzlet : BUDAPEST, V., Gizella-tér 1. FIÓKÜZLET : Kossuth Lajos és Semmelweis-utca sarok. Valódi keleti szőnyegek rendkívüli nagy választékban, legolcsóbb árak mellett. Továbbá minden egyébnemü <sző­nyegek, futószőnyegek, kokusz-futók, kokusz-íábtörlők, kere- vet-átvetők, angora-kecskebőrök és erdélyi pokrócok. Bútorszövetek, úgymint szalon-, ebédlő- és hálószobáknak a legújabb styl szerint. Agy-, asztal-, flanel- és utazótakarók, függönyök és portierek minden minőségben és árban. Papirkárpitok a legelegánsabb valamint a legegyszerűbb kivitelben jutányos árak mellett. IV. ÉVFOLYAM. 1915. JANUÁR 1. 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék