Magyar Kárpitos Ipar, 1916 (6. évfolyam, 1-12. szám)

Alapittatott 1838. HAUSCHILD ALBERT Telefon, 18—78* Nagy uáSasztáHlian jula és kárpitos-heveder, rugó, zsineg, angol varrdspárga és cérna, szürke és teher redó'nyzsindr, és napellenző-ponyvavászon, Idszőr] kapható ___________________Budapest, VII kér., Károly-körut 15. szám alatf. IT IL11C O tj* Fh I} €!* Színes posztók a legnagyobb válasz­r ILI. tékban, 140 és 160 cm szélességben BUDAPEST, V, ERZSÉBET-TÉR 12 Billardposztók és kártyaasztal­ALAPÍTVA 1872-BEN :: TELEFON-SZÁM: 16—70 posztók 140, 160, 180 és 200 cm szélességben Kocsiposztók és libériaposztók Honi, angol és francia újdonságok úri és női divatkelmékben Budapesti lószőrfonóda részvénytársaság Gyár és iroda: Budapest, IX. kerület, Soroksári-út 150. szám. TELEFON : József 19-50. TELEFON : József 19-50 D □ D Szaberszky Zsigmondi □ BUDAPEST, IV. KÉR., KÁROLY-KÖRUT 9. SZ. G Gróf Hadik bérpalotában. TELEFON 79—67. □ Állandó nagy készlet antikhőrökhen. [Mlcua^canczTnczinacaüaaaaczjnciindacziacnnc^iDCianczaQcnDcnacuncziacziücziannaDCziaa ü Legnagyobb választék Q bel- és külföldi bútor- 5 bőrökben a legkülön- n böző színárnyalatokban, 9 úgy juh-, mouton-, bak-, a zerge- és tehénbőrben. Q Ipari varrásmunkák előállítására 700-nál több különféle fajta. EREDETI SINGER VARRÓGÉP készül. R legteljesebb berendezés erőüzemre. Elekromotorok 20 HP-ig. Singer Co. varrógép részvényíárá. ipari osztálya BÜDRPE5T, !V.; 5EMMELWEIS-ÜTCR 14. 5ZÁM, ahol a piacra kerülő legújabb ipari gépek díjtalanul bemutattatnak Fióküzletek mindenütt. Fióküzletek mindenütt VI. ÉVFOLYAM. 1916. Január t. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék