Magyar Kelmefestő Ujság, 1912 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

KELME-, KEK- És FONALFESTOK, VEGYTISZTÍTOK és FEHÉRÍTŐK LAPJA Alapítási év 1909 március hó. A M. K. V. M. M. E. KÖZLÖNYE — Megjelenik hetenkint vasárnap. — Előfizetési ára: Egész évre . . 12 K Negyedévre . . 3 K Félévre . . Egy hónapra 6 K 1 K Havonta egyszer mintával jelenik meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Koszoru-utca 24. A lapkiadóbizottság megbízásából szerkeszti: kiadja : CSIKÓS ÁDÁM KÖRÖSI JÁNOS Kéziratokat nem adunk vissza. = Lapzárta minden szerdán este 8 óra. Hirdetések % fíT/iTiíT) il/rjl jfci I nyújt: a ■ Kjatíőútf/f Dr. VÖRÖS tfSimk feji yfigyesze. lakik: Budapest, Vili. kér:, jóasef-körut 45. szám. TELEFON : 68-30. Alapittatott 1812. évben KASSAI „HATTYÚ“ GŐZMOSODA :: GALLÉRTISZTITó OSZTÁLYA :: Alapittatott 1812. évben Elvállal vegytisztító intézetek részére gallér és kézelőket hófehér tisztítására és tükör fényezésére. Brass Megbízások 2—3 nap alatt pontosan intézteinek el. Cím: BRADOVKA GYULA, „HATTYÚ“ GŐZMOSODA, KASSA. HERMANN EMIL És TAKSA Festő-, vegytisztító és gőzmosó-üzemeket berendező vállalat Budapest, VI., Váci-körút 37. szám. Tervez, berendez és szállít a fenti szakmához szükséges összes gépeket, ahhoz szükségelt szerkezeteket és berendezési tárgyakat. — Legnevesebb és legjobb külföldi képviseletek. Prospektust és költségvetéseket ingyen és bérmentve. TcléfOll 4-98 PICK H. és TARSA, Budapest, V., Akadémia-u. 16. A Frankfurter Aoilinfarbenfabrik Leopold CäSSella <6 Co. G. m. b. H. Frankfurt a/M. vezérkepviselete és raktára. A Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning* Hoechst a/M. gyárának »Indigo MLB.« egyedelárusitása és raktára. Vezérképviselet benzinfolttisztitóban az A. G. der Wien-Floridsdorfer Mineralölfabrik wieni gyárának. Anilinfestekek az összes gyárakból legjutányosabb árakon. A festéshez, nyomáshoz és vegyi tisztiláshoz szükségelt összes savak, vegyszerek és egyéb kellékek kaphatók. A Compagnie Francaise des Extraits linctoriaux et Tannants Havre vezérképviselete és raktára kék* berzseny és festékfa-kivonatokban, pácokban, kristályos és folyékony Hämatinban. ===== Mollinók, calicók, perkálok és n y e r s v á sz n a k. ■ ■ = Kérjük olvasóinkat, hogy a hirdető cégeket pártolják!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék