Magyar Kő- és Márványujság, 1909 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1909-01-01 / 1. szám

II SIAKLAP Al AGVAG-, HO- (S ÉPIIBIPAEE SZAMÁRA □ FAGKORGAN EGG DIE IDŐN-, SIEIN­____________________1 {íofítL Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetés: egész évre 12 kor., félévre 6 kor. Hirdetések: egy négyhasábos petitsor 20 fillér. Kiadó — Herausgeber MAZZI LUIGI. TELEFON 52-52. Erscheint am 1. und 15. des Monats. Abonnement: ganzjährig 12 K, halbjährig 6 K. Inserate: 4-mal gespaltene Petitzeile 20 Heller. Дооо SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA 39. REDAKTION UND ADMINISTRATION. j П““| S. A. MAC FARLAND, SARZANA, ITALIEN, VERKAUFT NUR AN BILDHAUER U. MARMORHÄNDLER | TT ! U 1 KÜNSTLERISCHE STATUEN ZU MÄSSIGEN PREISEN. - SCHREIBEN SIE WEGEN ABBILDUNGEN. I 11 5uensk-Dor5k-5tenexport H. fDachnow, (Haimo (Schweden) Liefert billigst: Szállít legolcsóbban : □ 5rhwarzen schwed. Granit □ □ fekete suéö qránitot □ Dunkelblauen norweq. Labrador sötétkék noruéq labraöort in bossirten Blöcken, roh gespalteten Stücken zu Felsen □ unő Datursteinen jeöer Brossé unö Form. □ nagyolt tömbökben, nyersen hasított öarabokban szik­lákhoz és természeti köuekhez minőén nagyság és alakban. Bothlanôsančstein zum Schleifen uan ITlarmnr. Prima Qualität. — Lager in Wismar. — Lagerlisten unö a Proben zu Diensten. □ Bothlnnöhomokkö mór,uány csiszolásához. Első-rmöü minőség, — Telep Wismarban. — Hnyagjegyzék és □ minták renöelkezésre állanak. □ fnOLHflR ÉS ÍT105ER öroguistdk, Budapest, 1UM Koronaherczeg-utca 11. sz. SZÁLLÍT: mŰKÖTŐTRPflSZ-t (u. n. matscheko) elsőrendű minőség, teliesen fehér és vas­mentes (nem repedezik) és pedig: KŐRflBFISZPQR eredeti hordó, körülbelül Z50 kiló vételnél, 100 kilónként K 32.— kevesebbnél kimérve, 100 kilónként ................................................. ,, 40.— K6rR6RSZFQLYRQÉK hordó vételnél (körülbelül 200 kiló) 100 kilónként „ 16,— kevesebbnél kimérve, 100 kilónként ................................................. „ ZO.— LIEFERT: 5ТЕ1ПК1ТТ (sog. matscheko) 1-a Qualität, vollständig u/eiss und eisenfrei (bekommt keine Sprünge) u. z. STEinKITT-mEHL bei Original-Fass von cca Z50 Kilo, per 100 Kilo K 3Z.— bei weniger ausgewogen per 100 Kilo.................................................. „ 40.— FLÜS5I6KEIT bei Bareil (von cca ZOO Kilo) per 100 Kilo................... „ 16.— bei weniger ausgewogen, per 100 Kilo .......................................... „ ZO.— 1TKárvánifz, szienit* és qránii-ipar, fu[esz°’ cs,szoío= és fenyezômwek ___________id______________________o__________/_____ go z=üzem m el osa©©©©©®®® 6es s fér fffugó és fisai 6ross- fKunzendorf'ffffff Ťiôfcteíep a cs. (čír. osztr. áffamvasutafc oTandfiübefcQfaubsdorf vasutáffomásnáf, ajánlják magukat mindennemű épitőmunkák valamint emlékműmunkák szállítására minden & áfáját © kivitelben és minden kőnemben. Mindig nagy raktár nyers tömbökből és fűrészelt lapokból. bányaüzemek. Goldene Medaille Ausstellung VERONA (Italien) 1900. □ GIUSEPPE FERRARI Ш S. AMBROGIO VERONESE (ITALIA). GROSSER EXPORT IM FARBIGEN MARMOREN. ROSSO BROCATO GIALLO BROCATO EIGENE BRUCHE: ROSA MANDORLATO NEMBROCHIARO ROSSO CORALLO ROSSO SCURRO 4 lil Ehrendiplom u. Gold. Med. Ausstellung KOPPENHAGEN (Dänemark) 1908.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék