Magyar Kő- és Márványujság 1911 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1911-01-01 / 1. szám

ya (1ойЩ /toco 1972/73 Nr. 1. sz. Budapest, 1911. január 1. Jahrgang VII. évfolyam. SZAKLAP A! AßVAG- KŐ- (S fPIlOlPAR ШИШ o FAEHOU Í OIE Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetés: egész évre 12 kor., félévre 6 kor. Hirdetések s égy négyh?síb0s petit: itsor 20 fillér. Kiadó — Herausgeber MAZZ1 LU1GI. ♦♦♦♦ TELEFON 52-52. ■ л* Erscheint am AbonneméHt: Inserate^: í'-mat ges 1. u n d Д5сЛ4 e s , .Ylptfca t s.d? Ш™, há . Itenetötitzeífe \r- “ IX. 1 SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL : : BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA 39. UND AD ERNST WINTER & SOHN, HAMBUR 3 goldene Medadlen Weitaus- HlltCÍ1 scnr,^<cher Garantie für Stellung Paris 1900. Höchste Auszeichnung. per Stück Nr. 1 M. 4.­Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 dauernd feste Stahlfassung. Lohnender Artikel für Fachgeschäfte 1 : Wiederverkäufer : :: :: gesucht! :: :: Nr. 5 M. 6.—, M. 8.—, M. 10.—, M, 12.-. Diamant-Bohrröhren zum Bohren von Löchern in Gestein von 1 —10 cm. Durchmesser u. grösser. Diamant-Sägen und lose Sägediamanten. Diamanten zum Schneiden von Schwarzglas-, Glaserdiamanten. Abcneliaiamanten für Schmirgeischeiben, PapierkaLandciwalzen', Ha.:öummi, Cdhloid etc. MOLNÁR ÉS MOSER droquisfák, Budapest, IV., Koronaherczeq-ufca 11. szám. I^Gf*no,'lC7t (u- n‘ Matscheko) elsőrendű minőség, l\Uraga8Zl teljesen fehér és vasmentes (nem repe­dezik) következő árakban ajánlunk: Kőragaszpor eredeti hordó, körülbelül 250 kiló vételnél, 100 kilónként ............ — __..................... К 32.— kevesebbnél kimérve, 100 kilónként __ .........- _ „ 40.— Kőragaszfolyadék hordó vételnél (körülbelül 200 kiló) 100 kilónként ............ ........ .................. 10.— kevesebbnél kimérve, 100 kilónként .............. ... Kisebb szükségletnél postacsomagot is szállítunk. 20.­4+PÍnki+t (S0S- Matscheko) I-a Qualität, vollständig olCllltVllL weiss und eisenfrei (bekommt keine Sprünge) liefern zu folgenden Preisen: Steinkitt-Mehl bei Original-Fass von circa 250 Kilo, per 100 Kilo ______________________К 82,— bei weniger ausgewogen, per 100 Kilo ............ „ 40.— Flüssigkeit bei Bareil (von circa 200 Kilo) per 100 Kilo ­.......................................... ................... „ 10.­bei weniger ausgewogen, per 100 Kilo__ ............... „ 20.— Bei kleinerem Bedarf versenden wir auch Postcolli. Wárvánu*, szieniü és gránit*ipar, füíésV adTäm * t/ é/ ___________/______ goz*uzemmel <2><2>&&<2><2>&®<з>&> öessíer 9fugó és ^sai6ross=ŰCunzendorf^otéíl1^£)‘ iFiôíčlefep a cs. íčir. oszlr. dffamvasulalc ofundeübef-oTaubsdorf vasutdffomdsnáf, ajdníjdk magukat mindennemű épitömunkák vaíamint emíékmümunkák ?záífHá?ára minden & áfáját <s> kivitekben és minden kőnemben. Windig nag if raktár iii/ers tömhökbőf ey fűrészeit fapokbóí bányaüzemek. Laas-i márvány. Nagy szobrász-műhelyek Laasban művészi munkák számára. Síerzingi mároány. Márványművek Sterzingben kész munkák számára.--------------Laas-i ónix, zöld tiroli szerpentin, porfir stb. nyers tömbökben és lapokban. Xiaas-göflani és sterzingi márványmuvelt EDUAHD HAUSER, WIEN □ KpiSsW^sľ Saját márványbányák Laas és Sterzingben Tirolban. Nagybani siremléktelep : Wien, XI., Simmeringer Hanptstrasse 253 — 255.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék