Magyar Lakatosmesterek Lapja, 1911 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam. Budapest, 1911 január 1. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ALMÁSSY-TÉR 8. SZij TELEFON 24 - 04.-------------------------------y'CS ;t és a lakatosmesterek országos szövetségének hivatalos közlönye MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. / I ry I Btistatakarékpén/jtari csekk számla 27010. ^r¥: ......—.............■— DURÍM­fémet előszeretettel használják : köpő­csészék, mosó-, kimérő-asztalok, ajtó­zsámoly, sirkerítés, ajtó-, korlátrá­csok, rosetták, fűtőtestek burkolására, kirakatok és szegélyek készítésénél. GYÁRTÓI: DÜRENER METALL WERKE ♦ ♦♦♦ Actien-Gesellschaft DÜREN (Rheinland) Németi ÉPÜLETVASALÁSOK és legmodernebb kivi rok, vasmenetű c. esek, anyacsavarok, Vasaláskülönlegességek Voln А Фпшпри biztonsági za és újdonságok: amerikai ÜL 1 Un 110 ajtóvasalások gyal) ablakszellőző-készülékek kitűnő szeri Eredeti amer. „YALE & TOWNE BLOUNT“ Amerikai BOMMER ingaajtó és csak akkor valódiak, ha a gyári védjeggyel és a Esslingeni fagördülö redőnyök svéd fe WOLTÄR & MOLNÁR SĽÍÉb ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. -К* MAG A tisztelt lakatosmester urak nagy árengedményben részesülnek Lakatosárú- és görredőnygyár LEPTER JÁNOS, Budapest X. kerület, Asztalos Sándor-utea 16. szám. 4 1 ЮПЙ Saját szabadalm. Ajánlja saját gyártmányú ablak­. I9U6. „újfajta“ ablak- L—---------ľ zárait, tolózárait, csukióp;' szabadalm. ablak­rúgzárak egyszerű és kitűnő szer­kezettel, jutányos árak mellett. íja sajat gya: zárait, tolózárait, csuklópántjait, stb. az összes kivitelekben és ■ méretekben. ■ ­KíilnnlPIlP^PflPk' mükovácsolt kilincsek, zárcimek, sajtolt yasrácsrózsák, leve- lek és minden idevonatkozó cikkek, kettőskemény ajtók, stb. ************ TELEFON 55-22. ****** ****** Alapíttatott 1885. jYIoet megjelent épületvaealáeokról szóló árjegyzék ingyen ée bérmentve. KISS eRjVfŐ és CHRSH fa- ée vasipari különlegeeeégek raktára Budapest VII., Brzsébet-körút 17. Oelefon 23—36. Bpületvasalás különlegességek, valamint egyszerű épületvasalások. Modern ablak- ée ajtóréz-, bronz- ée album-vaealáeok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék