Magyar Lakatosmesterek Lapja, 1912 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-01 / 1. szám

VII. évfolyam. Budapest, 1912 január 1. 1. szám. A LAKATOSM^STEREK SZÖVETSÉGÉNEK ÉS A BUDAPESTI LAKATOS IPARTESTÜLETNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTÖSÉtpÉS KIADŐHÍVA^AL/ BUDAPEST; VJL, ALMÁSSY-TÉR 8. TPI lipnw ■ VA-dA' / "T t. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 27010. EGÉSZ ÉVR FÉL ÉVRE . ELŐFIZETÉSI ÁR : íj/ . : 12 К I „NEGYED ÍVRE .... в ,. Г EGÝES SZÁM 5' . Э К M 50 FILL. DURáNA­fém a legjobb és legolcsóbb Egyedüli gyártói: DÜRENER METÄLLWERKE A.-G. Düren (Rheinland) Németország. kovácsolható bronz. ÉPÜLETVASALÁSOK vasból, rézből, bronzból, stb. stb. egyszerű és legmodernebb kivitelben. Facsava- ___________________________________rok, vasmenetű csavarok, szege­csek, anyacsavarok, stb. Vasaláskülönlegességek Valp Jk ToWTlP^ biztonsági zárak, amerikai toló- és újdonságok: amerikai ^ldlo Об lUYYlIc ajtóvasalások (golyós csapágy- gyal) ablakszellőző-készülékek kitűnő szerkezetekben. Eredeti amer. „YALE & TOWNE BLOUNT“ ajtócsukók. Amerikai BOMMER ingaajtó és rug-óspántok csak akkor valódiak, ha a gyári védjeggyel és a „Bommer” jelzéssel birnak. Lsstingeni fagördülő redőnyök svéd fenyőfából. WOLTÄR & MOLNÁR ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. +0+ MAGYAR LEVELEZÉS. A tisztelt lakatosmester urak nagy árengedményben részesülnek. i £epter János BUDAPEST, X., Asztalos Sándor-út 16. TELEFON 55-22. Lakatosárú-, | acéllemez-,görredöny- és vasszerkezeli gyár Alapíttatolt 1885. JTjánlja saját szabadalmit s elismert legjobb szerkezetű ablakzárait minden ki­vitelben; ablak-, ablaktábla-, ajtótolózárakat és vasalásokat, sajtolt és kovácsolt rácsdiszeket, tűzhely- és sütöalkatrészeket, kettős kéményajtócskákat, műková­csolt ajtó- és kapukilincseket, zárcimeket, görredőnyüket a legjobb kivitelben. Ujdonsáq t Egyedüli készítője a világhírű «Maim, K8 « repdsier. ---------„KÖPPLINGER“ idomvasablakoknak. Sok évi fáradságos próbálgatások után végre sikerült kovácsolt vas­ablakok előállítására egy oly szerszámot feltalálni, amely az összes eddig használatban levő idomvásablakok készítésénél való eljárást úgy könnyedség, valamint az összeállítás szilárdságában messze felülmúlja. Lakatosoknak ezen ablakok bevezetése kétszeres előnnyel bír, mivel ezeket gyáramban legcélszerűbben berendezett gépek segélyével külön osz­tályban állítom elő s igy azon helyzetben vagyok, hogy sokkal kedvezőbb árajánlattal szolgálhatok, mintha azok saját műhelyében készülnének, úgy, hogy minden fáradság, költség stb. nélkül a rendes nyereségét érhetné el s megrendelőjének tetszetősebb és erősebb ablakokat szállítana Tekintve, hogy ezen rendszerű idomvasablakok készítésé az egy­szerű lyukasztáson (tehát nem bevágáson) átfűzödő keresztpálcikák által történik, a vas semmit sem gyengül, ellenkezőleg ez­által még szilárdságot nyer. Áz itt látható vázlatokból bárki könnyen meg­győződést szerezhet úgy az előállítási eljárásnál, valamint a szilárdságnál világosan mutatkozó rendkívüli különbségről a régi, valamint ezen rend­szerű idomvasablakoknál. ■ Árjegyzék és költségvetés kívánatra megküldetik. M tel l^égi rendszer. tel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék